Porijeklo Mujića iz Šadića kod Zavidovića

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/product/napredni-test-na-americkom-ftdna-uz-nasu-asistenciju/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Mujići potiču iz Šadića kod Zavidoviča
Najstariji poznati predak je Mujo Mujić koji je živio krajem 18. vijeka.


Literatura:

Risto Milićević:
Mujić (m), u Bučićima i Dragoj (Dražnica, Mostar). Prezime su dobili po nekom pretku Muji. U bančićima su bili stalno nastanjeni, a u Dragoj su povremeno boravili na imanju. Mujića ima i u Mostaru. Stara su porodica. U haremu “Kapetanovina” sahranjivani su njeni pripadnici.


Poznati:


Dom

Šadići

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

  • Testirati Mujić na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »