Porijeklo Mujovića iz Jarebica kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su bliski genetski rođaci Mujovićima. Sličnosti najviše ima sa Gusncima iz Novog Pazara i Kačaporima iz Orlja.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje: 

Mujovići su potomci Muj-Koče (Mujo Kuč).


Poznati:

Mujo Kuč – najdalji poznati predak

Mithat Mujović – predsjednik Zajednice sandžačke dijapore

Javite nam ko su poznati Mujović u historiji


Dom 

Jarebice kod Tutina

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat potvrđuje da su Mujovići rodom od Kuča, u skladu sa prezimenom osnivača Mujovića, poznat kao Muj-Koča (Mujo Kuč). Najbliži identificirani genetski rođaci su Gusnci i Kačapori, što ukazuje na to da su Mujovići doselili iz pravca Rožaja ili Gusinja u Jarebice. 

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »