Porijeklo porodice Ademović iz Mitrove kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su bliski genetski rođaci Ademovićima.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

1699. iz Meduna se u Kuli kod Rožaja naselio Alija Kuč, sa još dva brata. Oni su se dali u bjezaniju zbog toga sto su pali u krv sa Vasojevićima.
Nedugo zatim nakon što su se nastanili u Kuli, bivaju napadnuti od tada poznatih razbojnika Klimenti.
Alija se sa svojom braćom uspjeva odbraniti i ubije nekoliko razbojnika! Plašeci se osvete, on se sa svojom braćom ponovo dade u bekstvo i uz saglasnost kajmakama nastani se u Trgovište (Rožaje).

Alija je imao četiri sina:

Ganiju – od njega nastaju Ganići,

Bećira – od njega nastaju Bećiragići,

Fetaha – od njega nastaju Fetahovići,

i Kamba – od njega nastaju plemena po imenu sinova:

Hamzagići, Kardovići, Hadžici i Čolakovići.

Što se Ademovića tiče, Adem je bio Bećirov paraunuk, a unuk Latifa, sin Bilala, koji se naselio na agaluk u Mitrovi.

Ejup Mušović:

Bećiragići su porijeklom Kuči.

Crnogorska literatura:

Bećiragići su Kuči, odseljeni u Plav i Rožaje. Od njih su grane Topalović i Ademović. Bećiragići su Klimedi, pa i kao: Banjkanj

Legenda o Iliji-Aliji Kuču (kod Hamzagića i Kardovića):

Mezar rah. Alije Kuča

Muharem Ademović:

Istražujući rodoslov Ademovića, došao sam do imena blizu dvadeset koljena unazad. Mora se napomenuti da pripadamo fisu Kuči, ogranak Mrnjavčevići ili ti Staro Kuči!

Kroz rodoslov Ademovića, vidjećemo imena tri različite vjere, a to su: katolička, pravoslavna i islamska.

Najstariji predak (većine) Starokuča zvao se Mrnja, koji je imao tri sina. Najmlađi mu sin Gojko, živio je u Skadru kao katolik. Gojko je imao sina Nenada, a Nenad sina Grču.

Dolaskom Osmanlija na Balkan i osvajanjem Skadra, Grča je bio primoran da napusti Skadar i iseli se u Kučku oblast i tu se trajno naseli u selu Orahovo na Medunu.

Grča je imo sina Pantu, a Panta pet sinova, jedan od njih se zvao Đurađ, koji se stavio na raspolaganju državi Crnojevića i primio je pravoslavnu vjeru u petnaestom vijeku.

Đurađ je imao dva sina, jedan od njih se zvao Milija.
Milija je imao četiri sina,a jedan od njih se zvao Ilija.

Ilija je pao u krv s Vasojevićima i pobjegao je sa svojom braćom u Rožaje, gdje je prihvatio islam i uzeo ime Alija.

Evo rodoslova Ademovića:

Mrnja – od njega Kuči Mrnjačevići (katolici)
Gojko
Nenad
Grča
Panta 
Đurađ – prelazi sa katočke na pravoslavnu vjerziju hrišćanstva
Milija
Ilija-Alija – prelazi sa pravoslavnog hrišćanstva na islam
Bećir – od njega Bećiragići
Latif
Bilal
Adem – od njega Ademovići
Mujo
Ramo
Bajram
Faik
Mensur
Muharem
Hamza 


Poznati:

Alija (Ilija) Kuč – osnivač Kučanske mahale u Rožajama

Bećir-aga Kuč – osnivač Bećiragića

Adem Bećiragić – osnivač Ademovića

Javite nam ko su poznati Ademovići u historiji


Dom

Mitrova kod Tutina

Stariji dom

Rožaje (naselje)

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat potvrđuje predanje da su Ademovići porijeklom Kuči. 

Dalje preporuke:

  • Testirati porodicu Ademović na full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »