Porijeklo porodice Bećirović iz Brniševa kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Testirani Bećirović ima urađen Full test i može se naći na FTDNA pod granom J-FT157333 kao i na Yfull-u pod šifrom: id:YF66464 i u okviru grane J-CTS8786>Y182188+

Zajednički predak Bećiroviću i Tutiću prema Yfull bi trebao da je živio u 16. vijeku. Zajednički predak njih dvoje i testiranog Shkrele iz Skadra bi trebao da je živio u 14. vijeku u Skadru.

Klastering uz pomoć programa Scaledinnovation na osnovu markera

Kada se rezultat Bećirovića uporedi sa svim testiranim Škrijeljima, dobijamo 4 grane koje dominantno izdvajaju:

 • Škrijelji Peštera (Ljeskova, Boroštica)
 • Shkreli Skadra (Crna Gora, Albania, Kosovo)
 • Škrijeljani i bihorski Škrijelji
 • а) Škrijeljani (region Škrijelje)
 • b) Blacani (Tutići, Prenče, Kukići)
 • c) Bihorci (Murovce, Dašča Rijeka, Javorova)

Bećirović pripada podgrani Škrijeljana (u tabeli kao ŠK B2). Najbliža prezimena su mu: Hasanovići, Demirovići i Hadžići iz Škrijelja.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Autosomal test – Porijeklo po svim linijama predaka:

Testirani Bećirović ima je porijeklom od Dolovaca, Mavrića i Ujkanovića.

77% predaka genetski je vezan za jugoistok Evrope
14% predaka je vezan za istočnu Evropu
9% predaka je vezan za Britanska ostrva

Upoređivanjem autosomalne genetike testiranog Bećirovića sa drevnim DNK uzorcima putem Eurogenes K13 kalkulatora, razvijenog od strane Davida Weselowskog, dolazi se do zaključka da testirani Bećirović najvećeg genetskog podudaranja ima sa starim kostima jednog Skita sa lokaliteta Sándorfalva u jugoistočnoj Mađarskoj i koji datira iz perioda između 756. i 727. godine p.n.e. Pored skitskog uzorka iz Mađarske, Bećirović posjeduje visoku frekvenciju genetskog afiniteta i sa jednim ranosrednjovjekovnim uzorkom iz Straubinga u jugoistočnoj Njemačkoj, čiji autosomalni rezultat pokazuje značajno ili potpuno nesrednjoevropsko porijeklo (Veeramah et al. 2018). Testirani ima poprilično visoko poklapanje i sa jednim bavarskim uzorkom datiranim iz ranog srednjeg vijeka iz Altenerdinga kod Minhena u južnoj Njemačkoj i koji posjeduje djelomičnu istočnoevropsku genetiku (Veeramah et al. 2018). Grafikon je kreiran putem proslijeđivanja rezultata sa Eurogenes K13 kalkulatora sa mrežne usluge GEDmatch na vahaduo.genetics.ovh.

Kada se autosomalni test preko Eurogenes K13 kalkulatora uporedi sa autosomalnim prosijekom određenih naroda, dolazi se do zaključka da su testiranom Bećiroviću genetski od naroda najbliži Rumuni zatim Bugari i Srbi, dok ako se uzmu u obzir izlovane regionalne zajednice, na prvom mjestu su Bošnjaci Sandžaka, zatim sjeveroistočni Makedonci i centralni Bugari.


Porodično predanje:

Svi Škrijeljani potiču od pretka Mustafe Škrijelja koji je prije 9 pojasa sa Rugove doselio i naselio se između prostora današnjeg Brniševa, Namge i Morana, koje je kasnije po njemu dobilo ime Škrijelje.

Njegovu potomci su jako intenzivno izmijenjali prezimena nakon 1913. godine. Bećirovići su potomci Bećira Trtice od prije četiri pojasa. (informator: Nihad Bećirović)

Porodićno stablo Škrijelja (informator: rah. Hilmo Bećirović)


Literatura:

Naseljavajući donju Pešter, Škrijelji su kompleks sela: Milanovića, Noćaje, Morani objedinili, dajući im ime Škrijelje. Očigledno je da je to bila prva oaza gdje su se prvobitno nastanili, a odatle su se poslije širili. Pored toga, Škrijelji su zaposeli i sela Gluhavicu, Delimeđe i desetine sela na gornjoj Pešteri, ali su se u tim selima više miješali sa drugim stanovnicima koji nisu bili Škrijelji, a ima ih i u bihorskim selima: Javorovo, Murovac, Dašča Rijeka. (Mušović 1989)


Poznati:

Mustafa Škrijelj (Mustaf-Škrelj 18. vijek) – osnivač Škrijelja

Ljako Iljaz Bećirović – muslihun i Muslimanska milicija

Nihad Bećirović – nacionalni i politički radnik iz dijaspore


Dom

Brniševo kod Tutina (Škrijelje)

Stari dom

Škrel kod Peći

Najstariji dom

Škrel kod Podgorice

Zaključak:

Testirani Bećirović, ranije Škrijelj, iz istoimenog plemena, došeljeni u Škrijelje iz sela Škrelje sa Rugove, a doseljeni u Rugovu iz sela Škrelje iz Skadra. Ilirskog porijekla sa indoevropskim korjenima koji sežu do Kavkaza u dalekoj prošlosti. Škrijelji su doselili u Sandžak početkom 18. vijeka. Predak Bećirovića je Mustafa Škrijelj prije 9 koljena i skoro svi iz Škrijelja su njegovi potomci. Bratske grane Škrijeljanima su Balacani (Tutići, Prenče i Kukići), kao i bihorski Škrijelji.

Dalje preporuke:

Reference:

1 Comment

 1. David Becirovic kaže:

  Dali Ja pripadam tu.
  Moja porodica potice iz sela Ocka(Ozrenovici) Gorazde BiH

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »