Porijeklo porodice Čavić iz Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Uskoro

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:


Literatura:

Ejup Mušović:

Čavići

Čavići su, prema predanju, potomci siromašnog dečaka koji je služio kod kadije u Bihaću i tamo primio islam. Kasnije je postao oficir, pa je učestvovao u ratu na Javoru (XVIII vek), istakao se u njemu i dobio za to spahiluk u Štavlju, Lopižama i nekim celima na Golij. Današnja Ivanjica, gdje su uživali veliki ugled. Hadžibeg Čavić je predao Sjenicu Karađorđu 1809. godine, a hadži Mustaj-beg Čavić bio je lični prijatelj Hadži Prodana Gligorijevića, takođe iz Sjenice. Sulejman-bega Čavića pogubili su muslimanski pobunjenici iz Rasne, 1822. godine. U Sjenici je do 1920. godine postojala Čavića mahala. Sada u Sjenici nema Čavića, a, prema jednom mišljenju, njihovi potomci su tamošnji Mujagići. Međutim, ima ih u Novom Pazaru (6), gdje su došli još XIX veku iz Sjenice, pa su i tu bili ugledna porodica.

Poznati:

(Ako imate informacije o poznatim Čavičima, ostavite nam komentar)


Dom

Novi Pazar

Stariji dom

Bihać

Najstariji dom

uskoro

Zaključak:

uskoro

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Uraditi Full test kako bi saznali više informacija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »