Porijeklo porodice Demirović iz Bihaća

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Demirovići su testirani na Yseq institut na SNP panelu:

R1a-Z280 Panel 
Y33 A+
L1280 G+
S18681 C-
Y5647 C+
FGC19283 A-
YP6344 T+
YP3990 T-


YP6344 i YP6343 su ekvivalenti.

Demirovići imaju jako ograničen broj bliskih srodnika na zapadnom Balkanu. Zbog nedostaka pristupu markera u određenim bazama, nije moguće utvrditi približnu distancu.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Porodično predanje:

Demirovići su porijeklom iz Lastve kod Trebinja, odakle ih je protjerao Omer-paša Latas. Putevima svog progona prošli su od Hobina kod Mostara, u Mostaru Demirovića mahala, Borač između Nevesinja i Gacka, zatim Banja Luka (Gornji Šeher). U Krajinu su došla tri brata: Sulejman-did (grana Didovića), Jusuf Jusan (grana Jusanovića) i Mahmut Mahonja (grana Mahonjića). Ranije prezime je bilo Demir i moguće Alajbegović.

Poznati:

Demir Alajbegović? – osnivač plemena Demirović

Latif Demirović – potpisnik Banjalučke muslimanske rezolucije 1941. godine protiv nedjal NDH

hadži hafiz Sulejman Demirović – prof. na Visoj šerijatskoj šskoli u Sarajevu

prof. dr. Mujo Demirović – akademik

(pošaljite nam još poznatih ličnosti iz ove porodice koje znate)

Dom

Srednji dom

Najstariji dom

Lastva kod Trebinja (uskoro)

Zaključak:

Ovim DNK testom utvrđujemo da su bihaćki Demirovići porijeklom iz istične Evrope, čiji su preci živjeli u keltskoj kulturi, doseljeni u vrijeme Ilirije ili Rimskog carstva na Balkan. Za sada nema testiranih bliskih srodnika, a vjerovatno ih ima na prostoru Hercegovine, odakle prema predanju Demirovići vode porijeklo.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Ukoliko Demirović uradi Full testsaznat će se puno više inforamcija o porijeklu, migracijama i srodnostima sa ostalim testiranim pripadnicima genetskog roda R-YP6343

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »