Porijeklo porodice Dizdarević iz Kotlanica kod Tešnja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično istraživanje Jasira Dizdarevića:

„Dizdar“ je riječ perzijsko-turskog porijekla koja znači zapovjednik gradske tvrđave.

Tešanjska tvrđava „Gradina“ je jedna od prostorno najvećih srednjovijekovnih utvrda u ovom dijelu Evrope i prostire se na više od 6000 m2. Gradili su je Iliri, zatim Rimljani, pa Slaveni, a finalni oblik dobila je tek pod Turcima Osmanlijama.

Iliri su prvi imali svoju utvrdu na vrhu stjenovitog brijega uz rijeku Tešanjku. Nakon zauzimanja ovih područja Rimljani su na mjestu ilirske utvrde izgradili svoj refugijum. Dolaskom Slavena na prostor Balkana na mjestu tešanjske tvrđave u kasnom srednjem vijeku sagrađen je oblasni dvor. Tada je Tešanj bio u sastavu srednjovjekovnog kraljevstva bosanskog i u posjedu usorske vlastelinske porodice Zlatonosović, a oni su od poznatog usorskog vlastelinskog roda – Tihoradića.

Pod trajnu osmansku vlast Tešanj sa svojom Tvrđavom došao je 1520. godine i bit će u sklopu osmanskog hilafeta preko tri i po stoljeća, sve do 1878. godine. U tom periodu tešanjskom tvrđavom upravljaju kaštelani iz porodice Dizdarević.

U pohodu habsburškog princa Eugena Savojskog na Sarajevo 1697. godine opljačkane su a zatim spaljene sve utvrde dolinom rijeke Bosne osim tešanjske tvrđave, koja je bila pod zapovjedništvom tešanjskog dizdara. Austrijski princ je sa hiljadu pješaka i devet stotina konjanika danima bezuspješno opsjedao tešanjsku Gradinu. To je jedina citadela u Bosni koju austrijanci nisu uspjeli zauzeti i pokoriti, mada su donjem dijelu kasabe nanijeli veliku štetu, spaljivajući kuće i dućane.

Zanimljivo je da tešanjska Gradina kroz historiju, u klasičnom vojnom smislu, nikada nije bila osvojena. Geostrateški položaj je diktirao da su svi koji su pokušavali da je zauzmu odustajali od te nakane.

Geografsko ishodište tešanjske porodice Dizdarević vezano je za samo gradsko jezgro i tešanjsku tvrđavu “GRADINU” koja je od davnina simbol grada, to jest za njenu najveću zasvođenu utvrdu “DIZDAR-KULU”. Ovu peterostranu kulu, za potrebe tešanjskog dizdara, izgradili su Turci Osmanlije u vrijeme vladavine sultana Mustafe II (1695-1703) i u njoj su moji preci obnašali dizdarsku (kaštelansku) dužnost. Od dizdara koji su upravljali Starim gradom (Gradinom) spominju se dizdar Hasanaga i dizdar Alijaga. Hasanaga je bio dizdar Tešnja prije 1638. i poslije 1641. godine (dakle prije izgradnje Dizdareve kule), a Alijaga je bio dizdar od 1758. godine.

Dizdareva kula je u julu 2003. godine, zajedno sa starim gradom, proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nekoliko godina kasnije je i renovirana, te pretvorena u depandans tešanjskog muzeja. Danas se na zadnjem spratu ove “naše” kule nalazi historijska postavka javne ustanove Muzej Tešanj sa izloženim predmetima od historijske vrijednosti (rukopisi, pečati, sablje, handžari, puške, kubure, satovi, čibuci, nakit…) koje sam fotografisao, a slike postavio na stranicu JASIR DIZDAREVIĆ Family Site na adresi:www.jasirdizdarevic.myheritage.com, te su vidljive svim članovima navedene stranice.

Nakon slavne prošlosti vezane uz osmanlijski hilafet, a zatim i neminovnog stagniranja nakon aneksije Bosne od strane Austro-Ugarske monarhije 1878. godine, porodica se u periodu koji predhodi Prvom svjetskom ratu veže za naselje Kotlanice pod Kulicom.

Milislav Niškanović – Porijeklo prezimena tešanjskog kraja – Hamza Širbegović:

Na lijevoj strani u Kotlanici su živjeli Ajanovići. Od njih su porijeklom Alićehajići i Ćehajići više Berberovića. Dio Ćehajića se prezivao i Dizdar (Dizdarevići).

Poznati:

Ali-aga Dizdar Ćehajić – rodonačelnik Dizdarevića?

Javite nam ko su poznati Dizdarevići u historiji

Genetska rodbina:

Dizdarevići iz Tešnja nemaju poznate bliske srodnike. Oni pripadaju podgrani E-FGC11450 > CTS11286, koja nema bliskih srordnika u Evropi za sada. CTS11286 je kod koji je imenovao američki FTDNA i koji nije usklađen sa Yfull rezultatima, da bi imalo više informacija o starosti tog pretka.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Najstariji dom

Bosanska ili malisorska Ilirija

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nam kazuje da Dizdarevići pripadaju jako rijetkom porijeklu. S obzirom na položaj koji su imali u Tešnju kroz ajanske, ćehajske i dizdarske poslove, ukazuje da su vrlo rano prihvatili islam. 

Za više informacija, potrebno je uraditi naprednije DNK istraživanje, sa više markera i sa precizno utvrđenim SNP-om na Yfull-u putem FTDN-ovog BigY.

Izvori: Eupedia, Yfull, Bošnjački DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »