Porijeklo porodice Džudžević iz Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Dom porodice Džudžević je Tutin. Starije prezime porodice je Murić.


Literatura:

Ejup Mušović:

Džudževići
Džudževića ima u Jablanici (Tutin) 15 kuća, a Klimente su po poreklu (M. Lutovac, Rožaje i Štavica, 380). Ima ih još u Detanama i Ostrvni (Tutin), a zatim u Vrbi, kod Rožaja. U Novom Pazaru je bilo Duševića još pre prvog svetskog rata, pa su otišli u Tursku, a sadašnje dve porodice doseljene su posle drugog svetskog rata (Muslimani).

Selo Vrba pripada opštini Tutin. Nalazi se jugozapadno od sela Draga, Na nadmorskoj visini oko 1340 m. Locirano je na prostranoj zaravni, skriveno u visokoj četinarskoj šumi niže vrha Pogled (2155m). Selo ima 39 kuća sa oko 370 stanovnika. Svi stanovnici imaju jedno prezime, i to Džudžević. Čuvaju predanje da su im daleki preci bili poreklom Kuči albanske nacionalnosti i katolici po veri. Islamizacijom u ovim krajevima preuzeli su i srpskohrvatski jezik, mada su mnoge generacije i u ovim krajevima govorile duže vreme albanskim jezikom. Danas se, međutim, svi Stanovnici ovoga sela deklarišu kao Muslimani sa maternjim srpskohrvatskim jezikom.


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Tutin

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Džudžević na full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »