Porijeklo porodice Ejupi iz Radeše kod Dragaša

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Testirani Ejupi je testiran na Yseq institutu u Berlinu za rezultatom
J2a-Z435*

L70 C+
Z2177 A-
Z7700 C-
FGC6724 T-
PH2725 C-
CTS6061 C-
M137 A-
Z435 T+

Ejupi imaju jako bliska poklapanja sa dva bošnjačka prezimena u Posavini, sa Žepčanima iz Broda i Delićima iz Dervente.

Dalji genetski srodnici se nalaze u Mađarskoj, Rumuniji, Ukrajini i Poljskoj, koji su prema Scaledinovation doseljeni tamo iz pravca Balkana za vrijeme Rimskog carstva ili Srednjeg vijeka.

Porodično predanje:

Ejupi ranije Ejupovići su starosjedioci na Gori još iz vremena Cara Dušana.

Alija Džogović:

Selo Radeša je 1981. godine imalo 163 kuće sa 1240 stanovnika i
nalazi se u najužem krugu goranskih sela sa najvećim natalitetom. Me–
štani su se nacionalno opredelili kao Muslimani, a za svoj jezik kažu
da je goranski. Kazuju da su u ovom selu uglavnom starinci. Mahale i
manja naselja nose imena ranijih i novijih bratstava. S obzirom na ra–
znovrsnost planinskog reljefa, toponimija je na ovim terenima brojna i
pokazuje karakteristike starijeg tipa.

Onamotološki prilozi 1996

Ejupi u Kukaljane, jedna kuća. Informator Vaida Ejupi (1939).
Esati, osam kuća. Pripadaju bratstvu Đurovci. Informator Šasivar Esati
(1911).

Poznati:

Ejup ? – osnivač prezimena Ejupi

(ako znate još poznatih pripadniak ovog prezimena, javite nam)

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Najstariji dom

Nepoznato

Zaključak:

Ejupi iz Radeše imaju specifično alpsko-rimsko porijeklo. Imaju genetske srodnike među Bošnjacima Posavine u Bosni, zatim dalje u Mađarskoj, Rumuniji, Ukrajini i Poljskoj. Prema Scaledinovation-u ti isti su sa prostora Balkana naselili ta prostranstvau vrijeme Rimskog carstva ili Srednjeg vijeka. Dok pripadnici ovog genetskog roda ne urade Full test, nećemo sa sigurnošću znati da li su im preci naselili Balkan sa prostora Alpa u vrijeme osnivanja Ilirije ili su im preci doseljenici iz današnje Italije u vrijeme Rimskog carstva.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Za dodatne informacije o porijeklu, otkrivanje genetskog roda ili potencijalnog plemena potrebno je uraditi Full test rodova iz Gore i rodova iz Posavine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »