Porijeklo porodice Gusinac iz Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su bliski genetski rođaci Gusincima.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje: 

Gusinci su porijeklom iz Gusinja. 


Literatura:

Ejup Mušović:

Najraniji stanovnici Novog Pazara sa prezimenom Gusinjac su doselili 1767. godine. Četiri porodice koje trenutno žive u Novom Pazaru (1970-ih) doseljene su iz Gusinja u 19. vijeku i u Gusinju su se prezivali – Alijagić.

Crnogorska literatura:

Slično predanje o Alijagi nose i Gusinjci iz Ibarca-Rožaje.


Poznati:

Ali-aga Gusinjski – najdalji poznati predak

Javite nam ko su poznati Gusinjci u historiji


Dom 

Novi Pazar (grad)

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nas obavještava da su Gusinjci porijeklom Kuči. Bliže rođake treba potražiti među Kučima u Gusinju. Za sada su jedino Radončići bliski. 

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »