Porijeklo porodice Hot iz Špiljana kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Hoti su testirani na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom J-PH1751+

Najbliži genetski srodnici su Raždaginjci (Memić, Mešić, Koca) kao i Preljevići iz Vesenića.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Prema porodičnom predanju porodica Hot je prije Špiljana živjela u Malindubravi kod Rožaja.


Literatura:

Ejup Mušović:

Hoti
Hoti su Malisori, a naselili su brojna sela u Novopazarskom Sandžaku početkom XVIII vijeka. Njihovi potomci i danas žive u selima: Bujkoviću, Špiljanima, Malindubravi, Sitniču, Crnišu, Dubovu, Kovaču. Paljevu, Ribariću, Bukovici, Raždagini, Suhom Dolu. Prvobitno su pripadali katoličkoj vjeri, ali su kasnije svi islamizovani. Mnogi su promijenili to prezime, a vrlo je mnogo onih koji su ga zadržali. Pored melisorskih Hota, u Novopazarskom sandžaku postoje i tzv. kolašinski Hoti. To su oni koji su posle 1878. godine ovamo doseljeni iz Kolašina u Crnoj Gori.
U Novom Pazaru ima dosta Hota, ali mnogo više onih koji su to prezime promenili. (Mušovic 1979)


Poznati:

(pošaljite nam ko su poznati Hoti iz Špiljna)


Dom

Špiljani

Stariji dom

Malindubrava

Najstariji dom

Hotska oblast

Zaključak:

Testirani Hot iz Špiljana, kome su najsrodniji Zaljevići iz Raždaginje i Preljevići iz Vesenića rodom iz Malindubrave kod Rožaja imaju ilirsko porijeklo, sa dalekim indoevropskim korjenima sa Kavkaza. Pleme Hot iz Skadra je čuveno i njima ima dosta pisanog traga u literaturi. Bilo bi jako korisno da se ova grana Hota testira na Full test da bi se utvrdila veza sa Zaljevićima u Raždaginji, koji su doseljeni iz Zaljeva kod Bara na Pešter.

Dalje preporuke:

  • Testirati Hote na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »