Porijeklo porodice Mešić iz Raždaginje kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Mešići su testirani na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom J-PH1751+

Imaju 33/37 poklapanje sa Memićima rodom iz Raždaginje, sa kojima imaju i predanje o zajedničkom porijeklu. Ujedno su im i genetski najsrodnije prezime po muškoj liniji.

Testirani Memić ima urađen Full test i može se naći na FTDNA pod granom J-PH1751 kao i na Yfull-u pod šifrom:  id:YF68686  i u okviru grane J-Z38299*

Oni pripadaju jednom brastvu koje je živjelo među Hotima. Shorno Yfull-u, Memić se odvaja od ostalih Full testiranih 1000 godina, što znači da je zajednički predak njega i ostalih živio u 9. vijeku.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Porodica je u Raždaginju doselika iz Zaljeva kod Bara. Najstariji poznati predak je Nuro Mešić, rođen krajem 19. vijeka. Bratska prezimena su Memići i Gegići.


Literatura:

Za sada u literaturi nije pronađen spomen ovog prezimena.


Poznati:

Meša Zaljević – osnivač Mešića u Raždaginji


Dom

Raždaginja kod Sjenice

Stari dom

Zaljevo kod Bara

Najstariji dom

Hotska oblast?

Zaključak:

Testirani Mešić iz Raždaginje kod Sjenice. Najsrodnija prezimena su Memići i Gegići iz istog sela, a ranije prezime je bilo Zaljević. U Raždaginju doseljeni iz sela Zaljevo kod Bara, a tu mjesto doseljeni vjerovatno iz hotske oblasti (iako izvorno nisu Hoti). Dalje porijeklo je ilirsko, sa dalekim indoevropskim korjenima sa Kavkaza.

Dalje preporuke:

  • Testirati Mešiće na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »