Porijeklo porodice Huremović iz Trpezi kod Petnjice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Huremovićima iz Trpezi su najbliži genetski srodnici Srdanovići (104/111), kojima je je putem FTDNA utvrđeno da pripada grani I-FT20796. Srdanovići u svom porodičnom preadnju gaje tradiciju o srodstvu sa Hurmeovićima po muškoj liniji.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

nepoznato


Literatura:

Uremovići (16 k.), došli su sa Peleva Brijega u Bratonožićima prije 250 godina. Rođaci su im Latići u susjedom selu u Lagatorima. Rođaci su im pravoslavni Veljići u Docu i Babinu i Vujovići u Dapsićima kod Ivangrada. (Lutovac 1967)

Huremović, devet kuća. Porijeklom su iz sela Trpezi. Pripovijedaju da su porijeklom Kuči. Iz Kuča su došla dva brata: Hurem i Lato. Hurema su Huremovići, a od Zlata su Latići. Kažu da su rođaci i da se medu sobom “ne uzimaju”. Danas u selu Trpezi ima oko pedeset kuća Huremovića, u Savinom Selu u Vojvodini četiri kuće i širom Sandžaka, Nikšića i Podgorice. (Džogović 2001)


Poznati:

(pošaljite nam ko od poznatih ličnosti pripada ovom rodu)


Dom

Trpezi

Najstariji dom

Nepoznato

Zaključak:

Huremovići iz Trpezi na Bihoru su staroevropskog porijekla, zatim kasnije vjerovatno germanskog porijekla (Pleme Bastarni), čiji su potomci u prvim stoljećima n. e. asimilirani od strane Balto-Slavena. Sa područja Zakarpatja su preci testiranih naselili istočno područje Balkana u seobama plemena Sklavina i Anta koja su se odvijale u 6. i 7. vijeku (današnja Bugarska i Makedonija). Još uvijek nije poznato kako su doselili na zapadni Balkan. Latići, sa kojima se rođakaju Huremovići, još uvijek nisu testirani.Predanje da su porijeklom Kuči nije tačno, ali ne isključuje se mogućnost da su živjeli nekada u Kučima. Za sada je jedino blisko identificano srodno prezime su Srdanovići iz Plava. Srdanovići imaju porodično predanje o srodnosti sa Huremovićima.Predanje Lutovca da su Huremovići u srodstvu sa Veljićima i Vujovićima iz okoline Berana i da su porijeklom Bratnožići iz Peleva Brijega je netačno, jer je rezultat testa Veljića putem Srpskog DNK projekta pokazao da pripadaju G2a haplogrupi. Ovo je samo još jedan u nizu obaranja netačnih predanja koje je dr. Milislav Lutovac pisao u svojoj knjizi o porijeklu Bošnjaka Bihora.

Dalje preporuke:

  • Testirati Huremoviće na Full testu
  • Uraditi Napredni test za Latiće

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »