Porijeklo porodice Jašarević iz Jezeraca kod Travnika

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/n-m2019-2/

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Jašarevići su testirani na SNP panel testu na institutu Yseq kao N-M2019*

M2019 A+
M1979 T-
PH1612 C-
M2016 A-
M2058 T-
A9408 G-

Jašarevići za sada nemaju bliskog genetskog srodnika ni na Balkanu, ni u svijetu.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Jašarevići vode porijeklo od Spaha Spahića iz Hercegovine, učesnika u bici na Iliđanskom polju 1878. godine. Srodni su im Hadžinikšići iz Trebinja i Spahići iz Bileće.

Porodično stablo Jašarevića

Literatura:


Poznati:

Spaho Spahić? – osnivač plemena Spahića

Jašar Spahić – osnivač Jašarevića u Jezercima, popisan 1878.


Dom

Jezerci kod Travnika

Stariji dom

Bileća (općina)

Najstariji dom

?

Zaključak:

Ovaj DNK test nam pokazuje da su Jašarevići, ranije Spahići u Hercegovini, jako specifičnog, ugro-turkijskog porijekla, koji za sada još uvijek nemaju bliže srodnike na Balkanu. 

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Ukoliko se budu testirala dva udaljena pripadnika ovog prezimena na Full test, na Yfull ćemo dobiti novu bošnjačku granu.

1 Comment

  1. Kemal H. kaže:

    Ne znam da li veliki insan Munir ef. Jašarević pripada ovoj lozi, ali gledajaući ovu njegovu sliku, uklapa se u rezultate prikazanih istraživanja:
    https://www.preporod.info/bs/article/4750/zapis-o-jednom-efendiji-kao-zapis-o-islamskoj-zajednici

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »