Porijeklo porodice Jasavić iz Malog Sela kod Plava

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Jasavićima su bliska brojna prezimena u Krajini (ranije porijeklo Malesija) i Bugarskoj koji priapadaju ovom rodu.

Jasavići su testirani na SNP panel na Yseq institut  i rezultat je: J-PH1602+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

I – Jasavići su porijeklom od Savinog sina, koji prihvata islam Jahja Savić iz Pipera. Ja(h)savić / Selman Jasavić, bajraktar sa bitke na Nokšiću. On je sagradio kulu, i pleme Jasavića se širi od njegova četri sina: Dema, Numan, Hajro i Haso

II – U Plav su iz Pipera, bježeći od krvne osvete, doseljena četiri brata Savo, Dragutin-Guta, Marko i najmlađi Novo. Savo, Guta i Marko su prihvatili islam. Novo je ostao u hrišćanskoj vjeri. Od Sava su Jasavići, od Gruja su Gutići, od Marka su Markovići i ta tri prezimena su danas bošnjačka. Od Nova su srpski Novićevići i slave aranđelovdan.

III – Postoji i predanje da su isti porijeklom od piperskih Matića.


Literatura:

Andrija Jovićević:

Novićevići, Škuntići, Gutovići (ispravno Gutići), Markovići i Jasavići su iz Pipera, a vode zajedničko porijeklo od Novića, koji se prvi doselio u Plav. Nović je imao 8 sinova: Nikolu, Stevana, Savu, Jovana, Pavla, Marka, Laza i Strahinju. Od Nikole, Stevana i Jovana su Novićevići, pozvati po Noviću, svom najstarijem pretku, od Pavla su Škuntići, od Laza Gutovići, od Save Jasavići, a Strahinja se istražio. Doseljenje Novićevo pada oko 1750. g. Selman Jasavić, star 65 godina, broji pasove od sebe do Novića: Ajradin, Jaho, Sava, Nović. Novićevići slave Aranđelov dan, kao i većina Pipera; oni su jedini zadržavi pravoslavnu vjeru (samo je jedna kuća Novićevića muhamedanska).

Broj kuća 1913. godine u Plavsko-Gusinjskoj oblasti:
Gutići : 23
Novićevići: 14
MarkovićI: 13
Škuntići: 2
Jasavići: 1

Crnogorska literatura:

Jasavići su Piperi, potomci Novića, preselili se iz Pipera u Prnjavor kod Plava i da su potomci piperskog vojvode Liješa.

Kula Jasavića u Plavu

Poznati:

Nović Piper – osnivač novićevićke grane Pipera u Plavu

Jahja Savić – osnivač plemena  Jasavić

Adem Jasavić – gradonačelnik Plava

Selman Jasavić – bajraktar bitke na Nokšiću i graditelj Jasavića kule

Sead ef. Jasavić – plavski daija i imam

(ako znate još poznatih pripadniak ovog prezimena, javite nam)


Dom

Malo selo kod Plava

Najstariji dom

Piperska oblast

Zaključak:

Ovaj DNK test nam dokazuje da su Jasavići, po predanju iz Pipera, ilirskog porijekla. U Piperima još uvijek nije testiran niko sa ovim geneskim rodom, ali jeste pronađen u Krajini, gdje je u 16. vijeku iseljen veći broj porodica sa prostora kojeg su naseljavali Piperi. Predanje o porijeklu od vojvode Liješa je upitno, jer porodica Kaljevič koja također ima to predanje nosi I2a haplogrupu. Poželjno bi bilo dodatno testirati plavske Gutiće i Markoviće radi potvrđivanja porodičnog predanja.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »