Porijeklo porodice Kalač iz Gusnica kod Rožaja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/product/napredni-test-na-americkom-ftdna-uz-nasu-asistenciju/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Kalači su testirani na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom Y53660+

I1 Superclade Panel
Z58 T-
Z59 G-
Z138 C-
M253 T+
Z2336 A-
Z63 T+
S2077 A-
BY351 G+
BY352 C+
Y7075 G+
PH5269 G+
Y7068 C-
Y53660 A+
Y79974 T-

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Vjeruje se da su Kalači nastanjeni u Gusnicama već 350 godina, uvijek su se prezivali Kalač.

Ejup Mušović:

Kalači
M. Lutovac navodi da su doseljeni pre pet pojaseva iz Brskuta, kod Titograda, i da su se pre islamizacije prezivali Miličići. Novo prezime su uzeli po turskoj reči kalač (graničar). U porodici se čuva predanje prema kome su islamizovani Kuči. U Novi Pazar su doseljeni iz sela Kalača, kod Rožaja, neki pre a neki posle drugog svetskog rata (6)

Milisav Lutovac:

“Kalače je staro naselje koje se ranije zvalo Zasmreče. Stari naziv je zamenjen bratstveničkim imenom
stanovništva koje se doselilo kasnije… Po prostranstvu njegovog groblja vidi se da je u Zasmreču bilo
mnogobrojno srpsko stanovništvo.”
“Današnji stanovnici su Kalači. Njihovi preci došli su iz Kuča. Broje od doseljenja pet pojaseva…
Rodonačelnik Kalača je, po jednima, od bratstva Milačića (Brskut), a po drugima iz Krivog Dola (Kuči). Došao
je prvo u Rožaje (grad) i tu primio islam, a posle se sa sinovima naselio u Kalače. Imao je četiri sina:
Mustafu, Ahmeta i Sulejmana, četvrti sin je poginuo.
Od tri brata su svi Kalači koji se inače međusobno još ne orođavaju. Brzo su se namnožili. Najpre su se
nastanili pored reke, pa se odatle širili dok nisu zahvatili sve zaravni do vrha strana i zaselak Gusnice u
izvorišnoj čelenci Kalačke rijeke…”


Literatura:


Poznati:


Dom

Gusnice

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

  • Testirati Kalače na Full testu

Reference:

2 Comments

  1. Zoran Milicic kaže:

    Voleo bih da stupim u kontakt sa Kalacom. Prezivam se Milicic, a vidim da je pre islamizacije i on nosio isto prezime, tj. njegovi. Haplogrupa i SNP su nam identicni, pa je jasno da nam je i poreklo isto.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »