Porijeklo porodice Lević iz Maoče kod Brčkog

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Levići su testirani na Yseq institutu u Berlinu sa rezulltatom I1-M253*+.

L287 G-
CTS6868 T-
P109 C-
L22 A-
CTS11603 G-
Z63 C-
DF29 G-
M253 T+
Z17937 C-
A9178 G-
A8792 G-
CTS5510 T-
A8286 G-
A9628 A-

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Testirani Levići su iz Brčkog, dok je većina prezimenjaka iz Maoče. Za stariji dom se smatra Kruševac u Srbiji. Najstari predak je Hasib Lević (20. vijek)


Literatura:


Poznati:


Dom

Maoča

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

  • Testirati Leviće na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »