Porijeklo porodice Kapetanović iz Dobrakova kod Bijelog Polja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:


Literatura:

Ejup Mušović:

Kapetanovići
U Nedakusima kod Bijelog Polja žive od pre 200 godina Muslimani Kapetanovići, a njihov predak je došao iz Visokog, kod su se neke porodice iselile u Novi Pazar (1) Jedna porodica doseljena je iz obližnjig sela Trnave, a tu, krajem prošlog veka iz Hercegovine.

Alija Pirić:

Kapetanovići (Bošnjaci) žive u Rečicama (Čapljina). Svi sredn-
jovjekovni gradovi imali su kapetane i dizdare a prezimena su se često,
naročito kod Bošnjaka, davala prema zanimanju ili zvanju. Otuda sva-
ki stari grad je imao dizdare i kapetane, pa zato Dizdari, Dizdarevići i
Kapetanovići.
Dubravski “Kapetanovići su za vrijeme posljednjeg cmogorsko—tur-
skog rata pobjegli iz Korjenića”.“-1 Kapetanovići u Počitelju bili su dugo
kapetani ovoga grada. Kapetanovići dolaze iz Herceg-Novog i živjeli su
u Korjenićima. Hasandedić nalazi Kapetanoviće u Skočig'rmu (Trebinje).
Kod džamije u Skočignnu (Trebinje) “sahranjen je Arslan Kapetanović,
posljednji kapetan iz ove porodice, kojije poginuo u borbi sa Rusima 1807.
godine”.“1 1stražitelji nalaze Kapetanoviće u ,,Svrljige kod Pljevalja, Ulica
(Morača), Kolašin, u Boki Kotorskoj, u Padalicama i Lukrecijama srod-
nici Ačovića (vjerovatno Hadžovića, op.a.), srodnici njihovi jesu u Šipačnu
(Nikšić), došli iz Hercegovine“.

Kopaju se u haremu u Opličićima. Kapetanovići žive u Mostaru, Sara-
jevu. Bavili su se zemljoradnjom. Klokun u Cmićimaje bio vlasništvo Ari-
fage Kapetanovića, koji je živio u Mostaru. Kapetanovići su, iz Korjenića,
došli kao izbjeglice u Dubrave i to četiri brata; Arif, Huso, Hašim i Suljo.
Sestra Čelebija bilaje udata za Tahira Dizdarevića i braćajoj kupila imanje
od rođaka Huse Kapetanovića, koji je odselio u Tursku. Edo Kapetanović
je doktor medicine u Mostaru. Sestra Safeta Kapetanovića je prof. englesk-
og jezika. Podatke o porodici Kapetanović je dala Hidajeta Kapetanović
(rođ. Krpo), rođena 1928. godine u Kljunima (Nevesinje).
U popisu muslimanskih porodica u Klobuku (Korjenići) nalazimo
podatak kako su Agbabići, doseljenici iz Risna, kapetani klobučke kapetani-
je, a da “od Murata kapetana Agbabića vuku porijeklo Kapetanovići”.

“U jednoj vakufnami u Trebinju spominje se Ragib-beg Kapetanović.“67
Prema istom izvoru Kapetanovića ima u Rabini (Nevesinje), Medanićima,
Mrđenovićima i Nadanićima (Gacko) i Gorici (Trebinje). U popisu poro-
dica iz Mostara nalazimo ime Hasana Kapetanovića, 1754. godine.“
Čini se kako su ljubuški Kapetanovići drugi rod. “Za begove
Kapetanoviće (Puzdriće) pričaju jedni da su iz Gvozda, drugi da su iz
Kozice u Dalmaciji, ali se zna sigurno da su oni još za vrijeme Omer-paše
došli iz Travnika i postali kapetani ljubuškog grada.”469
12 roda ljubuških Kapetanovića dolazi Mehmed—beg Kapetanović
Ljubušak, kao jedna od najmarkantnijih figura u kulturi i književnosti
Bošnjaka općenito. Mehmed—beg Kapetanović Ljubušak (1839-1902)
rođenje u Vitini. Godine 1888. objavio je Narodno blago, životno djelo,
u kome je skupio bisere narodne mudrosti, uzrečice, poslovice, pjesme i
priče i sve to objavio na narodnom jeziku te tako dao ogroman doprinos
za dalji razvoj bošnjačke književnosti, u pravcu pronarodne i proevropske
poetike. Ovo njegovo djeloje temeljac nove bošnjačke književnosti koja se
okreće autentičnoj narodnoj kulturi i jeziku.
Prezime Kapetanović dolazi od riječi “Кариби – (lat.) upravitelj nek-
og grada, dijela teritorije i sl.; vojni čin, čin u ratnoj mornarici (kapetan
fregate)”.

Risto Milićević:

KAPETANOVIĆ (m), stare porodice nekada nastanjene u Počitelju
(Čapljina), Vitini kod Ljubuškog, Domanovičima (Stolac)…U Poči—
telju su dugo bili “kapetani ovog grada”. Zvali su ih Gavrani. U Vi—
tinu su, tvrdi J. Dedijer, došli iz Travnika “još prije Omer-paše i
postali kapetani grada Ljubuski. Prema podacima koje navodi
H.Hasandedič, Kapetanoviči iz Ljubuškog potiču od Joza Zdilara—
Cvitkoviča iz Imotskog. Jozo je (oko 1815. godine) prešao na islam
i uzeo ime Sulejman—beg. Ovaj poislamljeni katolik bio je kapetan
Ljubuškog. Tako je od titule kapetan nastalo prezime Sulejman—
begovih potomaka. Kapetanovići su u Domanoviće doselili iz Kor—
jenića (Trebinje), odakle su pobjegli “za vrijeme posljednjeg Crno—
gorsko—turskog rata” (59:251,300,306; 99:64). Mehmed-beg Ka-
petanović Ljubušak (1839—1902), najpoznatija ličnost među be-
govima Kapetanovićima, rođen je u Vitini. Bio je poznati sakup—
ljač narodnih umotvorina. Objavio je 1883. godine Narodno blago.

Taj reprezentativni zbornik objavljen 1888. godine i u ćiriličnom
izdanju, sadrži oko pet hiljada poslovica, uzrečica i drugih zapisa.
Njegova je knjiga dala “izvanredno svjedočanstvo o bogatoj pare—
moloŠkoj praksi i tradiciji u Bosni i Hercegovini i kasnije podsti—
cajno djelovala na književno stvaralaštvo muslimanskih pisaca,
posebno onih čija su djela pisana u folklornom duhu ili prožima-
na poučno—didaktičkim porukama” (203:76). Kapetanovići su živa
jeli i u drugim mjestima Hercegovine: Rabini i Bakračusi (Neve—
sinje), Medaničirna, Mrđenovićima i Nadanićima (Gacko), Klobu—
ku, Lastvi i Skočigrmu (Korjenići), Gorici kod Trebinja… Zabilježe—
no je da su svi kapetani “klobučkog grada” bili iz porodice Kape—
tanovića koja je porijeklom od Agbabića iz Klobuka (97: 158,219,
243,300,306,307). Kapetanovića ima u Prozoru. Porijeklom su iz
Kopčiča “od roda Kopčića”, a ogranak su Smailbegovića. Došli su
u Prozor 1922. godine iz Kopčića (79:108). Porodica Kapetanović
ima i u Mostaru.


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Dobrakovo

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati Kapetanoviće na Full testu.

Reference:

2 Comments

 1. Ifet Kapetanovic kaže:

  Ovo vam je dobra stvar.
  Ja posjedujem vise od 8000 osoba sa podrucja Dobrakova i okolina .
  Porodicna stabla Kapetanovic Dobrakovo postoje tri vrste Kapetanovica koje u pocetku nisu bile u srostvu.
  Nekoliko vrsta Hasanovica, Kolica, i.t.d. koje nijesu u pocetku bile u srostvu.
  Kako su ih popisivali oni koji su bili malobrojni upisivli su ih u Hasanovice ili Kapetanovice i.t.d.

  Selam.

 2. Hasan kaže:

  Simo, našao sam na forumu tvoj raniji post (i post I. Vukovica) u vezi sa poreklom familije Kapetanović. Imajući u vidu marker dys393=14 (Ph908) kao i navedena pominjanja u Kotorskim zapisima

  https://forum.poreklo.rs/index.php?topic=3854.msg106148#msg106148

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »