Porijeklo porodice Kurtćehajić iz Bijelog Polja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/poruci-full-dnk-test/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Kurtćehajići su testirani na SNP panel testu na institutu Yseq kao I-A1328*+.

Kurtćehajići su genetski srodni sa četiri prezimena koja vuku porijeklo iz sela Ćetkovići na Šekularu i oni su jedini bliski srodnici testiranom Kurtćehajiću. Posjeduje poklapanje 18/18 sa većinom.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Porodično predanje:

Prema porodičnom predanju, Kurtćehajići vode porijeklo iz Konje u Anadoliji, odakle su doseljena dva brata, Kurta i Hasana.

Literatura:

Poznati:

Kurt-ćehaja Ćetković? – osnivač plemena Kurtćehajić

Šakir Mehmed Kurtćehajić – prvi bošnjački novinar

Dr. Šefket Kurtćehajić – savezni poslanik u skupštini SFRJ

Dr. Suad Kurtćehajić – akademik

(pošaljite nam još poznatih ličnosti iz ove porodice koje znate)

Dom

Stariji dom

Najstariji dom

Drobnjaci? sporno

Prilep/Makedonija? sporno

Hercegovina

Zaključak:

Ovaj DNK test nam pokazuje da su Kurtćehajići porijeklom od šekularskih Ćetkovića. Predanje o doseljavanju iz Konje, može da ukaže na privremeni boravak pretka u Anadoliji kroz određene službe, nakon čega se vratio u svoju domovinu.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »