Porijeklo porodice Memić iz Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Testirani Memić ima urađen Full test i može se naći na FTDNA pod granom J-PH1751 kao i na Yfull-u pod šifrom:  id:YF68686  i u okviru grane J-Z38299*

Prema proračunu Yfull-a u 9. vijeku je živio predak od kojeg nastaje 5 grana (plemena):

  1. Y190804 rod koji je pronađena u Apuliji u Italiji (vjerovatno pripada Arbarešima)
  2. FT134628 rod pronađen u Prizrenu
  3. Y46913 rod pronađen kod plemena Krasnići i njihovi Arbareše migranti u Palermu
  4. Z38299* grana sandžačkih Hota (kojoj pripada Memić)
  5. Z38299* pronađena u mjestu Diber u Albaniji

Memiću su najbliža sljedeća prezimena:

HotŠpiljani/Sandžak/SRB
MešićRaždaginja/Sjenica/Sandžak/SRB
VejselovićDubovo/Tutin/Sandžak/SRB
PreljevićVeseniće/Tutin/Sandžak/SRB

Sva prezimena pripadaju jednom brastvu koje je živjelo među Hotima. Shorno Yfull-u, Memić se odvaja od ostalih Full testiranih 1000 godina, što znači da je zajednički predak njega i ostalih živio u 9. vijeku.

Klastering uz pomoć programa Scaledinnovation na osnovu markera dostupnih javnosti – Sandžački Hoti se jasno odvajaju od ostalih albanskih testiranih prezimena, od pretka koji je živio prije 1000 godina

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Autosomal test – Porijeklo po svim linijama predaka:

62% predaka testiranog Memića su porijeklom iz jugoistočne Evrope
28% su porijeklom sa Britanskih ostrva
7% su porijeklom iz istočne Evrope
3% su finskog porijekla

Upoređivanjem autosomalne genetike testiranog Memića sa drevnim DNK uzorcima putem Eurogenes K13 kalkulatora, razvijenog od strane Davida Weselowskog, dolazi se do zaključka da testirani Memić najvećeg genetskog podudaranja ima sa starim kostima jednog Skita sa lokaliteta Sándorfalva u jugoistočnoj Mađarskoj i koji datira iz perioda između 756. i 727. godine p.n.e. Pored skitskog uzorka iz Mađarske, Memić posjeduje visoku frekvenciju genetskog afiniteta i sa jednim bavarskim uzorkom datiranim iz ranog srednjeg vijeka iz Altenerdinga kod Minhena u južnoj Njemačkoj i koji posjeduje djelomičnu istočnoevropsku genetiku (Veeramah et al. 2018)

Testirani ima poprilično visoko poklapanje i sa jednim jednim ranosrednjovjekovnim uzorkom iz Straubinga u jugoistočnoj Njemačkoj, čiji autosomalni rezultat pokazuje značajno ili potpuno nesrednjoevropsko porijeklo (Veeramah et al. 2018).

Grafikon je kreiran putem proslijeđivanja rezultata sa Eurogenes K13 kalkulatora sa mrežne usluge GEDmatch na vahaduo.genetics.ovh.

Kada se autosomalni test preko Eurogenes K13 kalkulatora uporedi sa autosomalnim prosijekom određenih naroda i regionalnih zajednica, dolazi se do zaključka da su testiranom Memić genetski najbliži Makedonci, Rumuni iz Muntenije i Plevenski Bugari.


Porodično predanje:

Memići iz Novog Pazara su porijeklom iz Raždaginje kod Sjenice. Mještani Raždaginje pamte sljedeće predanje, da su porijeklom iz Zaljeva između Bara i Ulcinja. Da su se prezivali Zaljević. Od Meše Zaljevića Mešići, od brata Mema Memići i od Gega Gegići. Ima i onih koji su ostali Zaljević.


Literatura:

Za sada u literaturi nije pronađen spomen Memića iz Raždaginje.


Poznati:

Memo Zaljević – osnivač Memića


Dom

Novi Pazar

Stari dom

Raždaginja kod Sjenice

Zaljevo kod Bara

Najstariji dom

Hotska oblast?

Zaključak:

Postoje bar tri grane Memića u Novom Pazaru (Raždaginja, Gusinje i Pljevlja). Testirani Memić je porijeklom iz Raždaginje kod Sjenice. Najsrodnija prezimena su Mešići i Gegići iz istog sela, a ranije prezime je bilo Zaljević. U Raždaginju doseljeni iz sela Zaljevo kod Bara, a tu mjesto doseljeni vjerovatno iz hotske oblasti (iako izvorno nisu Hoti). Dalje porijeklo je ilirsko, sa dalekim indoevropskim korjenima sa Kavkaza.

Dalje preporuke:

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »