Porijeklo porodice Muminović iz Ruđe kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

https://bosnjackidnk.com/i2-staroevropski-centralni/

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/product/napredni-test-na-americkom-ftdna-uz-nasu-asistenciju/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Muminovići su testirani na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom I2a-FT14506+.

I2a-M423 Panel
S17250 A+
PH908 T+
A356 T-
FT14506 T+
A13912 A-
Y56203 G-
BY191770 A-
BY135769 A-
Y52621 C-

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Najstariji poznati predak je Mumin Muminoivć koji je živio u 18. vijeku. Bratskim prezimenima se smatraju Redžepović, Azemović, Bećirović, Ramović, Zenunović i Bajrović. Prije Muminović, prezivali su se Suljović.


Literatura:

Ejup Mušović:

Nailovići
Kao Radončići, doseljeni su iz Gusinja i nastanili se u Nadimcima gde su
nedavno uzeli prezime Nailović. Islamizirani su Kuči. Nailovići iz Ruđa,
Šalje po poreklu, doskoro su se prezivali Muminovići.

Nailovići
Šalje po poreklu, a starinom iz Ruđa (Tutin), dve porodice Nailovića, ranije Muminovići, doseljene su u Novi Pazar 1964. godine.
Drugi Nailovići su doseljenici iz Bosne (Muslimani).


Poznati:


Dom

Ruđa

Stari dom

Rugova

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

  • Testirati Muminoviće na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »