Porijeklo porodice Mušović iz Prijepolja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Dom porodice Mušović je Prijepolje, a stariji dom Nikšićka oblast. Starije prezime porodice je Joksimović.


Literatura:

Ejup Mušović:

Mušovići
Predanje kaže da su Mušovići potomci nekog turskog oficira i Pave od Kolašina, i da su oni od Muša, brata Hasana i Dauta (Hasanbegovići i Dautovići). Pava nije primila Islam a po njoj je prozvano Pavino Polje (Bjelopoljska opština). Ima dosta indicija da su Mušovići islamizovani vraneški Joksimovići (potomci kneza Joksima). Kolevka im je Kolašin. Neki Mušovići su sa Numan-pašom Tuprilićem otišli na Nikšić i od 1714. do 1877. bili nikšićki kapetani. U Nikšiću su, kako to navodi P. Šobajić, „bili glasovita begovska kuća”. Od 1877. do 1925, rasturili su se i iz Nikšića i iz Kolašina po Sandžaku, Bosni, Albaniji i Turskoj. Od njih su pet novopazarskih porodica, koje su u Novi Pazar doseljene iz Bijelog Polja i Suvog Dola, počevši od 1954. Mušovića ima u Goduši, Doliću, Trnavi, Sebečevu (Muslimani)


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Prijepolje

Stari dom

Nikšić

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

uskoro

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Mušović na full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »