Porijeklo porodice Podbićanin iz Brvina kod Prijepolja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su  genetski rođaci Podbićana. Najbliži srodnici su Đurđevići sa kojima imaju potpuno poklapanje.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Testirani je naveo da je ranije prezime najverovatnije bilo Đurđević.


Literatura:

Petar Vlahović:

Prema knjizi “Brodarevo i njegova okolina” Petra Vlahovića, Podbićani su u Brvine doseljeni 1795. iz Podbišća. 


Poznati:

? – osnivači plemena  Podbićanin

Javite nam ko su poznati Podbićani u historiji


Dom

Brvine kod Prijepolja

Stariji domovi

Kolašinska oblast

Podbišće – Mojkovac

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nam kazuje da su Podbićani porijeklom od plemena Kuča – ogranak Đurđevića.

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »