Porijeklo porodice Šabotić iz Tucanja kod Petnjice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično predanje:

Šabotići su porijeklom od Bubanja kod Berana. Bihor su naselili prije 10 generacija, za vrijeme Ćor-paše. Odatle su se raseilili po selima Dobrodole, Vrševo, Hazane, Goduša i Bioc na Pešteru.

Ejup Mušović:

Šabotići su islamizirane Bubanje.

Vojislav Bubanja:

Kod bega su došla dva brata. Pošto su prilikom jedne svadbe, pod prisilom htjeli da ih poturče, jedan od  braće ugrabi bubanj – goč, skoči s njim u Lim i prepliva na lijevu obalu. Drugog brata prevedu u islam i daju mu ime Šabota. Od njega su nastali Šabotići.

 Bogdan Lalević i Ivan Protić:

Otuda su pošla tri brata i u putu se na Sitnoj Luci kod Andrijevice podijele. Od jednog su Bubanje, od drugog Ralevići u Kaludri (Lutovac je zapisao: Radevići u Velikoj, a od trećeg Šabotići.

Crnogorski izvori:Šabotići su na Bihor prešli da žive sa područija Bubanja.

Šabotići – Babo i kćer

Poznati:

Šabo  – osnivač plemena  Šabotić

Ali Hrnjo Šabotić – ajan – deportovan u Anadoliju 1855. zbog ustanka u Rožajama i Bihoru

Alija Šabotić – odlikovan beratom od sultana Abdulhamida II za junaštvo u ratu sa Grčkom

Ćerim i Dželjo Šabotić – đurumlije, nisu se vratili

Juso (Huso) Šabotić – komita

Genetska rodbina:

Najbliži genetski rođaci su Zverotići iz Vrševa kod Petnjice, zatim Pejkovići iz Petrilje kod Medveđe / rodom iz Peći, ranije Mezgalje u Šekularu.

Šabotići su testirani SNP panel, gdje je utvrđeno da su pozitivni na S9591+.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Stariji dom

Mezgalje, Šekular?

Najstariji dom

Zaključak:

Šabotići definitivno nisu genetski srodnici Bubanjama (I2a) porijeklom iz Hercegovine, koji su preko Bjelopavlića doselili kod Vasojevića. Genetsko istraživanje pobija sve navode na tu temu, jer Šabotići su genetski povezani sa Zogovićima iz Mezgalja, rodom iz Bajica kod Cetinja. Moguće je da su se sa njima bratimili ili su u rodu po ženskim linijama. I Bubanje i Šabotići imaju predanje i rodoslov do predaka s početka 18. vijeka.

Međutim, Sitne Luke jesu na putu migracija i Bubanja i Zogovića. Postoje dvije opcije o porijeklu Šabotića:

  • Da su porijeklom od Zogovića Mezgalja, a u prilog tome ide i bliskost po markerima sa testiranim  Pejkovićima iz Petrilje kod Medveđe / rodom iz Peći, ranije Mezgalje. 
  • Da su porijeklom direktno od Martinovića, raseljenih tokom “Istrage poturica” početkom 18. vijeka.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »