Porijeklo porodice Šahinović iz Gusinja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Uskoro

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Uskoro

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:


Literatura:

Risto Milićević:
Šahinović (m), U kovačićima (Nevesinje). Prema Dedijeru, Šahinovići su došli u Kovačiće “davno iz azije” (59:233). Ima ih i u Ljubuškom, ali nije utvrđeno da li su rod Šahinovićima koji su živjeli na području Nevesinja.


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Gusinje

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Šahinović na Full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »