Porijeklo porodice Sijarić iz Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

R-CTS11962 

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Današnji dom Sijarića je Novi Pazar, tu su doselili iz Bistrice kod Bijelog Polja.


Literatura:

Ejup Mušović:

Sijarići
Vrlo stara, ako ne i najstarija muslimanska porodica u Bihoru (Todijevo, Šipovice) jesu Sijarići. Postoji mišljenje da su i pre nego što su primili islam nosili isto prezime, a predanje kaže da su rod sa tamošnjim Kijametima i da su potomci dve sestre: Sijare i Kijame. Milisav Lutovac smatra da su Sijarići vrlo ugledne porodice te da su sa primanjem islama povukli mnoge druge da se islamizuju. Sijarići ugledno bratstvo, koje je steklo agaluke i nosilo barjak u svome kraju” (m. Lutovac, Bihor i Korita, 104). Sijarići su još od kraja XIX veka počeli da se sele prema Turskoj. Ima ih još u nekim selima kod Sjenice, zatim u Melajama i Glogoviku, na Pešteri. Još 1909. godine neki Sijarići su doseljeni iz okoline Sjenice u Novi Pazar (6).


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Novi Pazar

Stari dom

Bistrica

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Sijarić na full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »