Porijeklo porodice Zverotića iz Vrševa kod Petnjice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično predanje:Zverotići su porijeklom od Šabotića.Porodično stablo:

Poznati:

Arslan Zverka Šabotić – osnivač plemena  Zverotić

Genetska rodbina:

Najbliži genetski rođaci su Šabotići iz Tucanja kod Petnjice, zatim Pejkovići iz Petrilje kod Medveđe / rodom iz Peći, ranije Mezgalje u Šekularu.

Šabotići, od kojih potiču Zverotići, su testirani SNP panel, gdje je utvrđeno da su pozitivni na S9591+.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Stariji dom

Mezgalje, Šekular?

Najstariji dom

Zaključak:

Zverotići vode porijeklo od Šabotića i to DNK analiza definitivno potvrđuje.

Šabotići definitivno nisu genetski srodnici Bubanjama (I2a) porijeklom iz Hercegovine, koji su preko Bjelopavlića doselili kod Vasojevića. Genetsko istraživanje pobija sve navode na tu temu, jer Šabotići su genetski povezani sa Zogovićima iz Mezgalja, rodom iz Bajica kod Cetinja. Moguće je da su se sa njima bratimili ili su u rodu po ženskim linijama. I Bubanje i Šabotići imaju predanje i rodoslov do predaka s početka 18. vijeka.

Međutim, Sitne Luke jesu na putu migracija i Bubanja i Zogovića. Postoje dvije opcije o porijeklu Šabotića:

  • Da su porijeklom od Zogovića Mezgalja, a u prilog tome ide i bliskost po markerima sa testiranim  Pejkovićima iz Petrilje kod Medveđe / rodom iz Peći, ranije Mezgalje. 
  • Da su porijeklom direktno od Martinovića, raseljenih tokom “Istrage poturica” početkom 18. vijeka.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »