Nicevići iz Jasenovika kod Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Porodično predanje: 

Svi Nicevići su porijeklom iz Jasenovika.

Ejup Mušović: Nik Klimenta je doselio u Jasenovik sa Pešteri. Balo, Nik i Brnjo, svi iz bratstva Voklje Klimenta, su deportovani na Pešter 1702. godine. Oni ili njihovi potomci su primili islam, Balo je dobio imanje u Balotiću, Nik u Jasenoviku i Brnjo u Brnjici.


Poznati:

Nik Klimenta – osnivač plemena Nicevići


Genetska rodbina:

 Najbliži identificirani genetski rođaci su Hadžići i Kujevići iz Balotića, također porijeklom Voklje od Bala Klimente .

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Dom

Jasenovik kod Novog Pazara

Stari dom

Pešter

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Ovo DNK istraživanje potvrđuje predanja da su Nicevići potomci Nika Klimente iz Voklje Albanija.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »