Porijeklo Destanovića iz Delimeđa kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično predanje:

Destanovići kao mlado prezime porijeklom iz Delimeđa su od Bilalovića. Bilalovići su porijeklom iz Dašče Rijeke od Alije Škrijelja. 

Ejup Mušović:

Škrijelji su porijeklom sa Rugove na Kosovu.

Poznati:

Destan Bilalović  – osnivač plemena  Destanović

Javite nam ko su poznati Destanovići u historiji

Genetska rodbina:

Destanovići imaju brojne genetske bliske srodnike sa područija Dukađina.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Srednji domovi

Škrijelje, Rugova, Kosovo

Najstariji domovi

Dukađinsko zagorije, Albanija

Zaključak:

Destanovići imaju genetsku vezu sa Smailovićima i Mašovićima od Nurkovića iz Delimeđa. Svi oni nemaju genetsku vezu sa Škrijeljima. Imaju klasični E-V13 Dukađinski gen. Vrlo je moguće da su Preci Delimeđaca se pribratimili sa Škrijeljima na Rugovi.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »