Porijeklo Fehratovića iz Brezovice kod Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su bliski genetski rođaci Fehratovićima.

Martinovići pravoslavci iz zapadnog Snadžaka nisu u rodu sa Fehratovićima. Ovi pripadaju rodu Drobnjaka Novajlija.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje: 

Fehratovići su porijeklom od Martinovića iz Kolašina. Prema legendi, tri brata su preživjela kolašinski progon i činila su hidžru iz Kolašina, jedan naselio bjelopoljski Bihor i od njega su Martinovići, drugi Brezovicu kod Novog Pazara, a treći je otišao kao vojnik za Anadoliju. Martinovići su rod sa Zekovićima. Od Fehratovića iz Brezovice je bilo muhadžira za Anadoliju i Makedoniju.


Literatura:

Ejup Mušović:

Osnivač Martinovića muslimana je pao u krv, pa da bi izbjegao krvnu osvetu, prihvatio islam, a zadržao prezime. Domovina im je Kolašin, odakle su prognani i naselili su Bijelo Polje, Bistricu, Doliće, Debeljak, Melaje i Tutin.

Crnogorska literatura:

Od Bajica (iz Cetinjskog Polja), braća Jovan i Đuro, pređu u Zetu i odatle u Fundinu (Fundanu), naselje Ljuari (Ljuharu) Martinović 1693. god. u Kučima, prozovu se Ljuhar i kasnije Ljuharević, drugi kao: Djolević i Perković (katolici) treći Muhović (muslimani), a jedni odseljeni kod Gusinja i Plava kao: Prenkić. Iz Ljuhara neki predju u Nikšić pa u Pljevlja kao: Ljuharević, a drugi u obližnji Zatrijebač (Kuči), pa kod Gusinja i dalje u područje Bihora (Bijelo Polje), od njih ima i kod Novog Pazara; u Martinovićima (Trepča), Gusinje pa kao: Jereb kod Tutina.


Poznati:

Fehrat Martinović – osnivač plemena Fehratović

dr. Jahja Fehratović – književnik i poslanik u skupštini Srbije

Javite nam ko su poznati Fehratovići u historiji


Dom

Brezovica kod Novog Pazara

Stari dom

Kolašinska oblast

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nam kazuje da su Fehratovići porijeklom Kuči iz Meduna. I pripadaju ogranku Kolašinaca, rodu Martinovića.

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »