Porijeklo Kujevića iz Balotića kod Rožaja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

 Najbliži identificirani genetski rođaci su Hadžići iz Balotića kod Rožaja i Nicevići iz Jasenovika kod Novog Pazara, također porijeklom Voklje od Bala Klimente .

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Porodično predanje: Kojevići su porijeklom Balote.


Literatura:

Ejup Mušović:

I verzija – Balote, iz plemena Voklje Klimenta, su doseljene  kod Rožaja početkom 18. vijeka iz Rugove.

II verzija – Balo Klimenta je doselio kod Rožaja sa Pešteri. Balo, Nik i Brnjo, svi iz bratstva Voklje Klimenta, su deportovani na Pešter 1702. godine. Oni su primili islam, Balo je dobio imanje u Balotiću, Nik u Jasenoviku i Brnjo u Brnjici.

Milislav Lutovac:

III verzija – Današnji stanovnici Balotića su dali ime selu. Porijeklom su svi od Džara, koji je pobjegao zbog krvne osvete iz Selca. Džaro je umro kao katolik, a njegovih 8 sinova su primili islam: Daut (Dautovići), Zejnel (Zejnelovići), Mujo (Mujevići), Salih (Salihovići), Kujo (Kujevići), Meho (Mehovići), Redžep (Redžepovići) i Fejzo (Fejzići).


Poznati:

Kujo Balota? – osnivač plemena Kujević

hfz. Abdurahman Kujević – muftija sandžački


Dom

Balotiće kod Rožaja

Stari dom

Pešter

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Ovo DNK istraživanje potvrđuje predanja da su Kujevići iz sa Klimenta – sjever Albanije.

Još uvijek nije najjasnije, da li su Balote doselile kod Rožaja iz Rugove, Pešteri ili Selca. S obzirom na genetsku bliskost sa Nicevićima, vjerovatnija je verzija II o doseljavanja Bala Klimente od roda Vokli sa Peštera najbliža istini.

Nije isključeno da je bilo više migracija Klimenti iz više pravaca.

Dalje preporuke:

  • Testirati Kujeviće na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »