Porijeklo porodice Beganović iz Negobratine kod Bijelog Polja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Beganović je testiran na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom E-PH2180+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Beganovići potiču iz Negobratina kod Bijelog Polja, a tu su došli iz Berana jer su protjerani.
Najstariji poznati predak je Omer i živio je prije 350 godina.


Literatura:

Ejup Mušović:

Oni su koašinski Bošnjaci, a krajem prošlog vijeka naselili su sela: Bioču, Ivanje, Stubo, Bistricu kod Ivangrada i Bijelog Polja. Prije dvadesetak godina doseljeno je 7 porodica Beganovića.

Popis žrtava rata 1941-1945 (Crna Gora):

Negobratina
Beganović (Derviš) Fata, rođena 1880. Crnogorka, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Negobratina (2875062001)
Beganović (Hajro) Ljako, rođen 1925. Crnogorac, poginuo 1944.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bijelo Polje (2875062004)
Beganović (Rašid) Ahmet, rođen 1900. Crnogorac, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Begobratina,vrh (2875062002)


Poznati:

? – osnivač plemena Beganović


Dom

Negobratina

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Uskoro

Dalje preporuke:

  • Testirati Beganoviće na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »