Porijeklo porodice Etemović iz Radohovaca kod Tutina

DALEKO PORIJEKLO

Testirani pripada J2 haplogrupi – grani koja duboko u prošlost vodi porijeklo sa šireg područija Kavkaza.

——– J2 (stara 26 000 godina?)

J2 je grana koja se odvojila i raširila sa Kavkaza na sve strane, po Bliskom istoku, centralnoj Aziji, Andoliji i na mnogo širem području.

Opširnije o J2 haplogrupi pročitajte ovdje:

——– J-Z597 (grana od J2; prije 4800 godina?)

Ova grana je nastala na Mediteranu, odakle se razgranala širom cijele Evrope.

Opširnije o ovoj grani čitajte ovdje:

BLISKO PORIJEKLO

——– J-CTS11100 (grana od Z628; prije 2800 godina?)

Ova grana još uvijek se slobodno širi centralnom Evropom, prije pojave Ilira na našim prostorima.

Opširnije o ovom rodu čitajte ovdje:

——– Etemović iz Radohovaca kod Tutina(prije 300 godina?)

Genetska rodbina:

Etemovićima su jako bliski srodnici brojna prezimena iz sela u tutinskoj opštini koje su naseili Hoti, kao što su Paljevo, Kovače, Radohovce, Crniš, pa sve do Župe i Popića. Kao i tri hotska sela na Pešteru: Raškoviće, Aliveroviće i Raždaginja.

Nešto dalji genetski srodnici se nalaze u selima Traboin (CG) i Rrapsha (Albania) gdje se nalazi matica plemena Hoti.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Predanja:

Porodično predanje:

Etemovići su porijeklom od Baše, koji je naselio Radohovce prije 7 pojasa. Imao je sinove Etema, Emina, Šasa, Kahra i Latifa, po kojima nastaju prezimena: Etemović, Eminović, Šasović, Kahrović i Latifović.

Ejup Mušović – Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja:

Današnji stanovnici Radohovaca su potomci Hota koji su ovo selo naselili početkom XVIII veka. Papski misionari su 1721. godine vršili popis stanovnika u tutinskom krau koji su bili katolici. Po tom popisu, od koga nas odvaja više od dva i po stoleća, u Radohovcu su registrovane dvije porodice Hota — katoličke vjere, sa 12 članova. Današnji stanovnici Radohovaca njihovi su potomci. Hoti su u Radohovcu kao i u drugim selima islamizirani tokom XVIII vijeka.

Predanje navodi da su četiri brata Hota, katoličke konfesije, naselili
sela: Radohovce, Kovače, Crniš i Paljevo, početkom XVIII veka i da su današnji stanovnici tih sela, razumije se, sada sa vrlo različitim prezimenima, njihovi potomci. Stanovnici ovih sela se i danas svojakaju i do prije tricesetak godina nisu se međusobno ženili.

Tokom vremena stanovnici Radohovaca su promenili prezime, ali čuvaju
tradiciju o hotskom porijeklu. Tako su od tri brata Baše, Divlja i Fika postale
porodice Bašići, Divljaci i Fikovići. Opet su se i ta prezimena izgubila i javila se ona današnja. Tako su Etemovići starinom Bašići, odnosno Hoti.

Porodično predanje Zukorlića:

Kada se Zuko kao muhadžir naselio u Orlje, Baša iz Radohovaca mu je izašao u susret, tako što mu je pozajmio tovar žita, volove i 100 kg jećma za sjeme. Bašići su promijeni prezimena u vrijeme Kraljevine, zbog učestalih komitaša u Radohovcu.

Poznati:

Baša Hot – osnivač Bašićkog bratstva u Radohovcu

Etem Bašić – osnivač Etemovića u Radohovcu

(ako znate još poznatih pripadnika ovog prezimena, javite nam)

Dom

Najstariji dom

Zaključak:

Etemovići iz Radohovaca kod Tutina, su porijeklom od plemena Hot, čiji su preci početkom 18. vijeka naseili sela Crniš, Paljevo, Radohovce i Kovače. Hoti imaju specifično mediteransko genetsko porijeklo.

Što se tiče predanja da stanovnici Crništa, Paljeva, Radohovca i Kovača potiču od jedne porodice. DNK testovi ukazuju da je to najvjerovatnije tačno.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Više informacija se može dobiti kada Etemovići urade Full test 
  • Ukoliko dvoje pripadnika Hota uradi Full test, na svjetskoj Yfull grani će biti formiran bošnjački genetski rod Hota
 

Ako posjedujete još informacija, molimo vas da nam napišete u komentaru. Ako posjedujete vrijedne fotografije, pošaljite nam na mail: bosnjackidnk@gmail.com

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

REKLAME
Test
Test
Translate »