Porijeklo porodice Hot iz Bukovice kod Rožaja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Hoti su bliski srodnici brojnim prezimena iz sela u tutinskoj opštini koje su naseili Hoti, kao što su Paljevo, Kovače, Radohovce, Crniš, pa sve do Župe i Popića. Kao i tri hotska sela na Pešteru: Raškoviće, Aliveroviće i Raždaginja.

Nešto dalji genetski srodnici se nalaze u selima Traboin (CG) i Rrapsha (Albania) gdje se nalazi matica plemena Hoti.

Ovom rodu je utvđeno na SNP panel testu da pripadaju grani:

J-CTS11100*+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Predanja:

Porodično predanje:

Hoti iz Bukovice, poznati kao Alići i Hoti iz Saša poznati kao Kećovići su od dva brata. Nisu srodni Hotima iz Špiljana.

Ejup Mušović:

Hoti iz Saša su naseljeni kada i ostali Hoti u tutinskoj i pešterskoj oblasti.

Poznati:

Alija Hot – osnivač Hota u Bukovici

(ako znate još poznatih pripadnika ovog prezimena, javite nam)

Dom

Najstariji dom

Zaključak:

Hoti iz Bukovice kod Rožaja, kao što je jasno iz prezimena, su porijeklom od plemena Hot, čiji su preci u 18. vijeku naseili Sandžak (tutinsko-peštersku oblast). Hoti imaju specifično mediteransko genetsko porijeklo.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Više informacija se može dobiti kada Hoti urade Full test 
  • Ukoliko dvoje pripadnika Hota uradi Full test, na svjetskoj Yfull grani će biti formiran bošnjački genetski rod Hota

2 Comments

  1. hjashari kaže:

    Hoti su Albanskog porijekla

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »