Porijeklo porodice Sokolović iz Kovača kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Etemovićima su jako bliski srodnici brojna prezimena iz sela u tutinskoj opštini koje su naseili Hoti, kao što su Paljevo, Kovače, Radohovce, Crniš, pa sve do Župe i Popića. Kao i tri hotska sela na Pešteru: Raškoviće, Aliveroviće i Raždaginja.

Nešto dalji genetski srodnici se nalaze u selima Traboin (CG) i Rrapsha (Albania) gdje se nalazi matica plemena Hoti.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Predanja:

Porodično predanje:

Sokolovići su naselili Kovače iz pravca Gusinja. Ranije prezime je najvjerovatnije bilo Zeković.

Ejup Mušović:

Današnji stanovnici Kovača su potomci Hota koji su ovo selo naselili početkom XVIII vijeka. Papski misionari su 1721. godine vršili popis stanovnika u tutinskom krau koji su bili katolici. Po tom popisu, od koga nas odvaja više od dva i po stoleća, u Kovaču su registrovane tri porodice Hota — katoličke vjere, sa 17 članova. Današnji stanovnici Radohovaca njihovi su potomci. Hoti su u Kovaču kao i u drugim selima islamizirani tokom XVIII vijeka.

Predanje navodi da su četiri brata Hota, katoličke konfesije, naselili
sela: Radohovce, Kovače, Crniš i Paljevo, početkom XVIII veka i da su današnji stanovnici tih sela, razumije se, sada sa vrlo različitim prezimenima, njihovi potomci. Stanovnici ovih sela se i danas svojakaju i do prije tricesetak godina nisu se međusobno ženili.

Poznati:

Soko Hot – osnivač Sokolovića

(ako znate još poznatih pripadnika ovog prezimena, javite nam)

Dom

Najstariji dom

Zaključak:

Sokolovići iz Kovača kod Tutina, su porijeklom od plemena Hot, čiji su preci početkom 18. vijeka naseili sela Crniš, Paljevo, Radohovce i Kovače. Hoti imaju specifično mediteransko genetsko porijeklo.

Što se tiče predanja da stanovnici Crniša, Paljeva, Radohovca i Kovača potiču od jedne porodice. DNK testovi ukazuju da je to najvjerovatnije tačno.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Više informacija se može dobiti kada Sokolovići urade Full test 
  • Ukoliko dvoje pripadnika Hota uradi Full test, na svjetskoj Yfull grani će biti formiran bošnjački genetski rod Hota

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »