Porijeklo porodice Kahrimanović iz Brniševa kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/poruci-full-dnk-test/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Kahrimanović je testiran na labaratoriji Yseq-a sa rezultatom
I2a-PH908*:

I2a-M423 Panel
S17250 A+
PH908 T+
A356 T-
A13912 A-
Y32084 A-
A5913 G-
Y56203 G-
Y144303 G-
Y84307 G-
Y52621 C-
BY189804 C-
BY135769 A-
Y51673 C-

Kahrimanoviću još uvijek nije utvrđeno ni jedno blisko prezime sa teritorije Balkana. Od ostalih pripadnika I2a-PH908* ih razlikuje vrijednost DYS385=13-15.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Porodično predanje:

Kahrimanovići su se ranije prezivali Vučelj.

Nedžib Vučelj:

Prezime Vučelj , kažu da je poticalo od prezimena Gusinjac, i Ramo je znao da je porijeklo Vučelja iz Gusinja, te da su njegovi dobili prezime po tome što je neki Gusinac liječio djecu od suhoga kašlja provlačeći ih kroz usta mrtvoga vuka, odnosno, kroz vučiji zijev, pa mu otuda i ostalo prezime Vučelj, koje i dan danas postoji. 

Petar Petrović:

Vučelji su porijeklom od Kuča iz Gusinja.

Ejup Mušović – Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja
Tako se prezivaju Muslimani u Brniševu kod Noćaja. Smatraju da su islamizirani Klimente. Još 1900. godine neki od njih su odseljeni u Novi Pazar, gde i sada žive njihovi potomci. Otuda su i oni koji su u novije vreme doseljeni u Tytin.

Poznati:uskoro

(pošaljite nam još poznatih ličnosti iz ove porodice koje znate)

Dom

Stariji dom

Najstariji dom

Nepoznato

Zaključak:

Kahrimanovići iz Brniševa, ranije Vučelji, nose staroevropski dinarski gen. Prema predanju su porijeklom iz Gusinja. U knjigama se spominju mišljenja da su porijeklom od Kuča ili Klimenti. Shodno DNK testu, nisu genetski ni Kuči ni Klimente. Još uvijek je porijeklo ovog prezimena zavijeno velom tajni, a više informacija bi mogli saznati kroz Full test.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Testirati na Full testu i saznati više o genetskim srodnicima i migracijama predaka u prošlosti

1 Comment

  1. domorodac kaže:

    Na karti se jasno uoĉavada je “izvor”haplogrupe I2a1jugoistoĉna Evropa, ali ne i da li je to istoĉni, ili zapadni Balkan.Lakosepratikretanjenosilacaove grupeu pravcu sjevera, a ujedno i slabljenjenjenezastupljenosti.MeĊutim, imai onihkojiimajusuprotnogledištei ka-ţuda je pravac migracijebio sjever-jug, kao i da je, u stvari, u pitanju neka druga vrstaSlovena koja je iz Bjelorusije,Ukra-jinei(li) Poljskedošla na Balkan.Ali,tonikakone odgovara istini.Pored(simptomatiĉne)ĉinjenice da je takav naĉin raz-mišljanja primijenjen samo u ovom sluĉaju,ine vaţi za drugehaplogrupe.
    Postoje samo izvorni Sloveni, koji svinasljeĊuju haplogrupu R1a,i naknadnoslavi-zovanipripadnici drugih etno-rasnih grupa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »