Porijeklo porodice Kahrović iz Šara kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Porodično predanje:

Kahrovići vode porijeklo od Lekpeka. Lekpeci imaju predanje da su doseljeni iz Lepenice od Niša.


Poznati:

Kahro Lekpek?  – osnivači plemena  Kahrovića

Javite nam ko su poznati Kahrovići u historiji


Genetska rodbina:

Svi Klimente su bliski genetski rođaci Kahrovićima. Najbliži su Mehmedovići iz Šara kod Sjenice.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Dom

Šare kod Sjenice

Stariji dom

Rijeka Lepenica – Niš?

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nam kazuje da su Kahrovići-Lekpeci porijeklom Klimente. Razlikuju se genetski sa ostalim Klimentima u sporrije mutirajućem markeru (YGATAH4=12). Vrlo je vjerovatno da su Lekpeci potomci muslimana koji su nekada živjeli u Nišu.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »