Porijeklo porodice Kurtanović iz Tuzinja kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Testirani pripada genetskom rodu E-BY4590

Sve identificirane Klimente iz Bošnjačke i Albanske DNK baze su bliski genetski rođaci.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodična predanja:

Prema predanju Kurtanovića, došla su dvojica braće, pretpostavlja se iz mjesta Vuklja, sevjerna Albanija u selo Ugao. Zvali su se Pljaka i Praka. Pljaka se vratio islamu, a Praka nije htio. Praka je ukopan iznad sela Ugao u nekoj vrtači i tu postoji i dan danas njegov grob, a Pljaka se oženio, vjerovatno od Gorčevića i to u kasnoj starosti tako da se njegov sin Osman rodio poslije njegove smrti.

Osman, Pljakin sin je imao 5 sinova. Prema informacijama kojim raspolažemo jedan se zvao Kurtan od kojeg su Kurtanovići, drugi se zvao Adem, a Ademov sin Deso-Desi koji je odselio u Ljeskovu i današnji Hodžići su njegovi potomci. Za trojicu ostalih Osmanovih sinova se ne zna tačno već se pretpostavlja da je jedan odselio za Kamešnicu i da se zvao Avdo, a za druga dva se spominje selo Fijulje, Trnava kod Novog Pazara i neko selo na Kosvu, opština Mitrovica.

Da seljenja Osmanovih sinova iz Ugla je došlo kada su pali u krv sa Gorčevićima. Razlog je bio da su nadnjičari Gorčevica premlaćivali i tukli nadnjičare Osmanovih sinova. Slučaj se dogodio na nekom bunaru gdje se polija stoka. Tako je neko od Gorčevica istukao nadnjičara, čobana od Osmanovih sinova. U međuvremenu su Osmanovi sinovi bili za sofrom, jeli i odjednom se pojavio njihov čoban sav u krvi. Jedan od Osmanovih sinova je odgurnuo siniju, uzeo pušku i otrčao kod tog bunara i ubio nekog od tih Gorčevića tako da su poslije toga morali bježati. Stari su pričali da su prvo pobjegli kod rašljanskih begova i oni ih nisu smjeli primiti te su odatle otišli u Restenoviće gdje su ih restenovčani primili ali su im rekli da je najbolje da se rasture, da nisu svi zajedno. Znamo da je Kurtan ostao a ostali su otišli. Čak su išli po noći u Ugao da kradu sopstvenu stoku.

Nismo sigurni koji se od Osmanovih sinova kasnije vratio u Ugao kada su platili krvarinu.

Informator: Arif Kurtanović

Ejup Mušović – Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara:

Neki Kurtanovići su doseljeni iz Tuzinja (Pešter) u periodu između dva svijetska rata. (Voklje – Klimente). Drugi su došli iz Arapovića, a u Arapoviće iz Brnjice, 1935. godine (Klimente).(Muslimani).

Mila Pavlović – Sela sjeničkog kraja

U ovom izvoru nalazimo dokaze o Kurtanovićima u Tuzinju u prošlom vijeku. Također i dolazimo do podatka da se nekoliko citavih porodica sa ovim prezimenom iselilo u Tursku.


Poznati:

Kurtan Tuzinac Klimenta – osnivač prezimena Kurtanović

Ako znate još neke poznate nosioce ovog prezimena pišite nam u komentare.


Dom

Tuzinje kod Sjenice

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Ovim DNK testom potvrđujemo pripadnost Kurtanovića plemenu Klimenta, sa sjevera Albanije, ilirsko-starokeltskog porijekla.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test
  • Testirati Kurtanoviće iz Arapovića

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »