Porijeklo porodice Madžgalj iz Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su bliski genetski rođaci Madžgaljima.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje: 

Madžgalji su malobrojna porodica, doseljena u Novi Pazar. Pretpostavlja se da su porijeklom iz Kolašina. Smatra se da je pradjed Madžgalja došao u Novi Pazar 1915.


Literatura:

Verzija I – Madžgalji su došli sa Madžgaljevog brda iz Kuča u Donji Kolašin – Pisana jela (Pavino Polje), Muslići, Sokolac i Bijelo Polje  Podbišće i Štitarice (Mojkovac).

Jovo Medojević:

Verzija II – Madžgalji su porijeklom iz Mezgalja, po kojem su prozvani Madžgalj (Pisana Jela, Nikoljac, Čokrlija, Slijepač Most, Rakonje, Malopolje, Selaković, Sokoc, Muslići, Nedakusi, Bijeli potok, Lješnica, Pruška, Okladi i dr.)


Poznati:

? – osnivač plemena Madžgalj

Javite nam ko su poznati Madžgaljiu historiji


Dom

Novi Pazar (grad)

Stariji dom

Donji Kolašin – Bijelo Polje

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nam kazuje da su Madžgalji porijeklom Kuči iz blizine mjesta gdje postoji toponim: Madžgaljevo brdo. Testirani Madžgalji pravoslavci iz Pisana Jela/Bijelog Polja su R1a. Da bi saznali gdje su Madžgalji boravili u međuvremenu, između Kučke oblasti i Novog Pazara, potrebno je testirati i Madžgalje muslimane iz Bijelog Polja.

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »