Porijeklo porodice Muratović iz Žitnića kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

I1a-M253 – Staroevropska

Daleko porijeklo testiranog je Staroevropsko, od grane koja je preživjela Indoevropske migracije na sjeveru Evrope, koja je kasnije zadominirala u Skandinaviji.

(za ovu haplogrupu će u budućnsoti biti napisan naučni rad)

Izvor: PhyloGeographer: Data-Driven Method for Computation of Theoretical Paternal Lineage Migrations.

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

I-P109 – Germani

Porijeko testiranog u Starom vijeku je vezano Germane sa sjevera današnje Njemačke, od kojih kasnije nastaju Nordijci, sjevernogermanska4 etnolingvistička skupina starog vijeka.

(za ovu granu će u budućnsoti biti napisan naučni rad)

Izvor: PhyloGeographer: Data-Driven Method for Computation of Theoretical Paternal Lineage Migrations.

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

I-FGC22045 > vikinško-normanski rod Novljana

Vikinzi su u ranom srednjem vijeku živjeli na prostoru Skandinavije, tačnije na prostorima današnje Švedske, Norveške i Danske. Često se upotrebljava i naziv Normani (»ljudi sa Sjevera«), no on je ipak više korišten za one Vikinge koji su zaposjeli današnju Normandiju na sjeveru Francuske, kao i Siciliju. Od pojedinca koji je dospio na Balkan u 12. vijeku se izrodio Rod Novljana. Novljani su bili srednjovjekovno pleme, koje je postalo sastavni dio plemena Drobnjaci u Staroj Hercegovini.

(za ovaj rod će u budućnsoti biti napisan naučni rad)

Izvor: PhyloGeographer: Data-Driven Method for Computation of Theoretical Paternal Lineage Migrations.

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Porodično predanje:

I verzija – Bratstvo Mahmutovića je nastanjeno u Žitniću na Pešteri u opštini Sjenica, odakle su doseljeni 1886. g. iz Gornjeg Kolašina osam godina nakon Berlinskog kongresa. Predak svih Mahmutovića, Mahmut, rođen je u području Drobnjaka sredinom 18. vijeka, a njegovi potomci su prešli na područje Gornjeg Kolašina krajem 18. ili početko prvog vijeka, tačnije u mjesta Bistrica i Donja Polja. Nakon stvaranja Kraljevine Jugoslavije 1918. g., došlo je do usvajanja novih prezimena, pri čemu je dio bratstva zadržao prezime Mahmutović, dok su drugi po svojim precima preuzeli prezimena Bilalović, Nuhović, Muratović i Ganović. Mahmutovići su se počeli iseljavati iz Žitnića za Tursku već 1924. g., što je nastavljeno 1950-ih i 1960-ih godina. Nakon 2. svjetskog rata također dolazi do iseljavanja u gradske centre Sandžaka, posebno u Novi Pazar i Sjenicu.

Dakle, Mahmut, rodonačelnik Mahmutovića, rođen je u Drobnjacima u 18. vijeku. Njegovi potomci su vremenom prešli u područje Bistrice i Donjih Polja južno od rijeke Tare zapadno od Mojkovca u području nekadašnjeg Gornjeg Kolašina. Mahmut je imao dva sina. Porodica starijeg sina je nastanila Bistricu, a mlađeg Donja Polja, gdje i danas postoji toponim Livade Mahmutovića. Stariji sin je imao svoje sinove Sulja, Mustafu i Juka. Suljo je imao sinove Deda, Idriza i Bilala. Mustafa je imao sinove Hasana, Hamzu i Nuha. Juko je imao sinove Ejupa, Sabita i Abaza.
Mlađi Mahmutov sin je imao jednog sina, a on je imao svoja dva sina, Murata i Gana.

Jula 1878. g. zaključen je Berlinski ugovor kojim je područje Gornjeg Kolašina pripalo nezavisnoj Crnoj Gori. U
Nježinom lugu kod Kolašina je zaključen preliminarni ugovor o predaji Kolašina 3. oktobra 1878. g. kojeg su
potpisali dotadašnji zapovjednik grada Nuri-beg i crnogorski izaslanik, okružni načelnik Bašo Božović. Sutradan, 4.
oktobra 1878. g., izvršena je svečana predaja ključeva grada. Iseljavanje Bošnjaka iz Kolašina i okoline započeto je
ljeta 1879. g. i uglavnom je završeno do septembra iste godine. Iako su po odredbama Berlinskog ugovora trebali
pripasti Crnoj Gori, gornjokolašinski Bošnjaci iz sela Štitarica, Podbišće, Polja, Bistrica, Bjelojevići i Dobrilovina su
tražili autonomiju bez prisustva crnogorske vojske. Tek poslije osam godina stalnih sukoba, upada, pljački i
pljenidbe stoke od strane Crnogoraca, bošnjačko stanovništvo se odupiralo okupaciji, pa je crnogorska vojska tek aprila zauzela Podbišće, 5. aprila Polja, a 9. aprila Bjelojeviće. Tako je Crna Gora zaposjela teritoriju određenu
Berlinskim ugovorom. Tada i Mahmutovići napuštaju svoje ognjište, te preko Donjeg Kolašina, bjelopoljske Bistrice
i Trijebina dolaze na Pešter, prvo u Brnjicu, a onda u Žitniće. Na putu iz kolašinskog kraja, u području Mačkovice
kod Trijebina im umire Hamza Mustafin koji je bio ranjen u sukobu s Crnogorcima.

II verzija – Muratovići su od Čelebija porijeklom od Mušovica Rijeke kod Kolasina.

Vejsil Muratov Mahmutović

Poznati:

Murat Mahmutović – osnivač plemena Muratović

Mahmut Novljanin? – osnivač Mahmutovića

(pošaljite nam još poznatih ličnosti iz ove porodice koje znate)

Genetska rodbina:.

Muratovićima su najbliži genetski srodnici Erovići iz Pode i Vrućaci iz Sokolca.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Stariji dom

Najstariji dom

Zaključak:

Ovim testom se utvrđuje da su Muratovići iz Žitnića, ranije kolašinski Mahmutovići, kako je općenitije poznato kod žitelja Žitnića, porijeklom Novljani iz Drobnjaka, normansko-nordijskog daljeg porijekla.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

1 Comment

  1. Enida kaže:

    Poštovani , jeli mi možete nešto više reci o prezimenu Mahmutovic koje je u Sarajevu . Mi imamo podatke da je nas čukun dedo Ahmed ( Ahmet ) sam sa majkom doselio u Butmir sa područja Crne Gore . Moj babo rahmetli Sulejman je bio rodžen 1955 , dedo rahmetli Nezir 1924 , pradedo Šaban pretpostavljamo oko 1880 , 1890 , prapradedo Mujo oko 1850 , a čukundedo je Ahmed . Podataka oko 1800-1850 nemamo , niti znamo šta je ženu u tom vremenu moglo natjerati da sama putuje sa djetetom .

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »