Porijeklo porodice Muslić iz Crnoče kod Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Muslićima su jako bliski Selmanovići iz Baćice, potomci Đoka Klimente iz Selca.

Sve identificirane Klimente iz Bošnjačke i Albanske DNK baze su bliski genetski rođaci.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Porodično predanje: Muslići vode porijeklo od Lekovića, koji vode porijeklo od Leke iz Albanije.


Poznati:

Musli Leko – imućni aga – osnivač plemena Muslić


Dom

Crnoča kod Novog Pazara

Stariji dom

Čarovina kod Tutina

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Porodično predanje u potpunosti se poklapa sa DNK analizom. Dalje preporuke:

  • Uraditi full test

Reference:Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »