Porijeklo porodice Sijarić iz Glogovika kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Porodica Sijarić je testirana na Yseq istitutu u Berlinu sa rezultatom J2a-L70 +

J2a-L24 Panel
L25 C+
Z7700 C-
L70 C+
CTS6061 C-
Z2177 A-
PH2725 C-
Z435 G-
M137 A-

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Dom porodice Sijarić je selo Glogovik, a za stariji dom se smatra Godijevo kod Bijelog Polja.


Literatura:

Sijarići
Vrlo stara, ako ne i najstarija muslimanska porodica u Bihoru (Todijevo, Šipovice) jesu Sijarići. Postoji mišljenje da su i pre nego što su primili islam nosili isto prezime, a predanje kaže da su rod sa tamošnjim Kijametima i da su potomci dve sestre: Sijare i Kijame. Milisav Lutovac smatra da su Sijarići vrlo ugledne porodice te da su sa primanjem islama povukli mnoge druge da se islamizuju. Sijarići, ugledno bratstvo, koje je steklo agaluke i nosilo barjak u svome kraju” (m. Lutovac, Bitor i Korita, 104). Sijarići su još od kraja XIX veka počeli da se sele prema Turskoj. Ima ih još u nekim selima kod Sjenice, zatim u Melajama i Glogoviku, na Pešteri. Još 1909. godine neki Sijarići su doseljeni iz okoline Sjenice u Novi Pazar


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Glogovik

Stari dom

Godijevo

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Sijarić na Full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »