Porijeklo porodice Tutić iz Potreba kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Testirani Tutić ima urađen Full test i može se naći na FTDNA pod granom J-FT157333 kao i na Yfull-u pod šifrom: id:YF66461 i u okviru grane J-CTS8786>Y182188+

Zajednički predak Tutiću i Bećiroviću prema Yfull bi trebao da je živio u 16. vijeku. Zajednički predak njih dvoje i testiranog Shkrele iz Skadra bi trebao da je živio u 14. vijeku u Skadru.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je download-3.png

Klastering uz pomoć programa Scaledinnovation na osnovu markera

Kada se rezultat Bećirovića uporedi sa svim testiranim Škrijeljima, dobijamo 4 grane koje dominantno izdvajaju:

  • Škrijelji Peštera (Ljeskova, Boroštica)
  • Shkreli Skadra (Crna Gora, Albania, Kosovo)
  • Škrijeljani i bihorski Škrijelji
  • а) Škrijeljani (region Škrijelje)
  • b) Blacani (Tutići, Prenče, Kukići)
  • c) Bihorci (Murovce, Dašča Rijeka, Javorova)

Tutić pripada podgrani Blacana (u tabeli kao ŠK B2). Najbliža prezimena su mu: Ajdinovići iz Nadumaca i Šemsovići iz Gluhavice.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Autosomal test – Porijeklo po svim linijama predaka:

Testirani Tutić je porijeklom od Plojovića iz Lukara, Hasanovića iz Koniča i Ujkanovića iz Škrijelja.

93% predaka genetski je vezan za jugoistok Evrope
7% predaka je vezan za istočnu Evropu

Upoređivanjem autosomalne genetike testiranog Tutića sa drevnim DNK uzorcima putem Eurogenes K13 kalkulatora, razvijenog od strane Davida Weselowskog, dolazi se do zaključka da testirani Tutić najvećeg genetskog podudaranja ima sa starim kostima jednog zapadnoskitskog uzorka sa lokaliteta Glinoe u jugoistočnoj Moldaviji i koji datira iz perioda između 2863. i 2503. godine p.n.e. Testirani ima visok genetski afinitet i sa jednim ranosrednjovjekovnim uzorkom nesrednjoevropskog porijekla (Veeramah et al. 2018) iz Straubinga u jugoistočnoj Njemačkoj, zatim i sa jednim tračko-kimerijskim uzorkom iz Orlivke u južnoj Ukrajini, u neposrednoj blizini delte Dunava na granici sa jugoistočnom Rumunijom, i koji datira iz perioda između 992. i 830. godine p.n.e. Grafikon je kreiran putem proslijeđivanja Eurogenes K13 rezultata sa mrežne usluge GEDmatch na vahaduo.genetics.ovh.

Kada se autosomalni test preko Eurogenes K13 kalkulatora uporedi sa autosomalnim prosijekom određenih naroda, dolazi se do zaključka da su testiranom Tutiću genetski najbliži Bugari, Rumuni i Grci iz Tesalije.

Kada se autosomalni test usporedi sa autosomalnim prosjekom određenih naroda današnjice, dolazi se do zaključka da su testiranom generalno od naroad najbliži Bugari, zatim Rumuni, zatim Grci.

Ako posmatramo izlovane regionalne zajednice, testiranom Tutiću su najbliži Makedonci (sjeverni i centralni) i Bugari.


Porodično predanje:

Prema pričama naših starih, iz Rugove, sela Škrelja, a ranije iz sela Đkrijelje kod Skadra, doselila su se tri brata i naselila su uselo Gluhavicu, po imenima: Tuta, Preka i Krka. Od njih su danas: Tutici, Prenča i Krkušići. Od sva tri prezimena mijenjana su prezimena po djedovima i itd. Iz Gluhavice Tuta odselio je u Dobri Dub, a moji preci su dosli u Stari Potreb, pa odatle današnji Potreb.


Literatura:

Starih Tutića, koji se pominju u Novom Pazaru 1767. godine, više nema. Sadašnji novopazarski Tutići doseljeni su (15) iz Dobrog Duba, Potreba (Tutin) i Gorandže. Oni su Škrijelji starinom, u srodstvu su sa Prenčama, a novo prezime nose po nekoj ženi Tuti. Danas su oni vrlo brojni. Jedna porodica doseljena je poslije drugog svjetskog rata iz Tutića, kod Mojkovca (Muslimani). (Mušović, 1979)

Brojno je bratstvo Tutića u tutinskom kraju, a locirani su u Dobrom'Dubu, Potrebu i Baljenu. Po jednom predanju, potomci su žena i plemenite Majke Tute, a po drugom, od Tuta su, koji je imao dva brata — Preku Od koga su Prenče i Kuku od koga su Kukići iz Gluhavice. Svi tutinski Tutići, izuzimajući jednu porodicu koja
je naseljena 1945. godine u Nabojskom Polju, a doseljeni su iz Tutića kod Mojkovca, međusobno se rođakaju. Mnogi'Tutići su promijenili prezime. Tako se oni u Dobrom Dubu sada dijele na četiri mahala koje nose imena po nekim od tamošnjih Tutića, pa se neki čak i zvanično tako prezivaju npr. Zećovići.
Osobito posle 1950. romane dosta se Tutića iselilo u Tutin, Dubovo, Novi Pazar, Skoplje.
Da ovome dodamo i predanje po kome su Tutići, starinom Škrijelji, prvobitno živeli u Blacama pa su se odatle odselili: Prenče u Gluhavicu, Tutići u Dobri Dub i Kukići u Gluhavicu. Kod Tutića se ne pamti da se kada govorilo albanski. (Mušović 1989)


Poznati:

Hajro ef. Tutić – predsjednik medžlisa IZ Novi Pazar tokom perioda komunizma


Dom

Potreb

Stari dom

Dobri Dub

Blaca

Škrel kod Peći

Najstariji dom

Škrel kod Podgorice

Zaključak:

Testirani Tutić, ranije Tuta, iz plemena Škrijelj, došeljeni u Blace kod Tutina, zatim u Gluhavicu iz sela Škrelje sa Rugove, a doseljeni u Rugovu iz sela Škrelje iz Skadra. Ilirskog porijekla sa indoevropskim korjenima koji sežu do Kavkaza u dalekoj prošlosti. Škrijelji su doselili u Sandžak početkom 18. vijeka. Tutićima su najsrodnije Prenče i Kukići (druga verzija Krkušići). Bratske grane Blacanima su Škrijeljani iz regiona Škrijelje kod Tutina, kao i bihorski Škrijelji.

Dalje preporuke:

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »