Porijeklo porodice Zahirović iz Rasna kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

BLISKO PORIJEKLO

——– Sandžak (prije 600 godina?)

Testirani nesumnjivo potiče od plemena Klimenti. Bili su skoncentrisani u selima na sjeveru Albanije uz granicu Sandžakom.

Opširnije o rodu E-BY4590 i plemenu Klimente čitajte ovdje:

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Testirani pripada genetskom rodu E-BY4590

Najbliži su Arifovići iz Rasna.

Sve identificirane Klimente iz Bošnjačke i Albanske DNK baze su bliski genetski rođaci.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Zahirovići ne znaju svoje ranije porijeklo, odnosno ne znaju odakle su se doselili u Rasno.

Mila Pavlović – Sela sjeničkog kraja

Rešović Fadil: Familija potiče od starog Кara Juke, zatim su od Ibiša nazvani Ibišovići, & po dedi Rešu Rešovići.
Srordnici su Rašovići, Suljovići, Etovići, Fekovići, Smajovići, Arslanovići, Hasanovići, Zahirovići i dr.


Poznati:

Zahir Rašljanin – osnivač prezimena Zahirović

Kara Juka Klimenta – osnivač Rašljana

Ako znate još neke poznate nosioce ovog prezimena pišite nam u komentare.


Dom

Rasno kod Sjenice

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Zahirovići su porijekom od Kara Juke Klimente koji je sa svojim plemenom doseljen sa sjevera Albanije početkom 18. vijeka.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »