Porijeklo prezimena Hadžić iz Balotića

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Porodično predanje: 

Hadžići vode porijeklo od Fejzića. Fejzići su Balote.

Ejup Mušović:

I verzija – Balote, iz plemena Voklje Klimenta, su doseljene  kod Rožaja početkom 18. vijeka iz Rugove.

II verzija – Balo Klimenta je doselio kod Rožaja sa Pešteri. Balo, Nik i Brnjo, svi iz bratstva Voklje Klimenta, su deportovani na Pešter 1702. godine. Oni su primili islam, Balo je dobio imanje u Balotiću, Nik u Jasenoviku i Brnjo u Brnjici.


Poznati:

? – sonivač plemena Hadžić

Harun Hadžić – predsjednik SDA Crne Gore


Genetska rodbina:

 Najbliži identificirani genetski rođaci su Nicevići-Klimente iz Jasenovika kod Novog Pazara i Nurovići-Dace iz Rožaja, također porijeklom Voklje Klimente.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Dom

Balotiće kod Rožaja

Stari dom

Pešter?

Najstariji dom

Kliment na sjeveru Albanije

Zaključak:

Ovo DNK istraživanje potvrđuje predanja da su Hadžići potomci Bala Klimente iz Bratstva Voklje sa Klimenta – sjever Albanije.

Još uvijek nije najjasnije, da li su Balote doselile kod Rožaja iz Rugove ili Pešteri. S obzirom na genetsku bliskost sa Nicevićima, vjerovatnija je ova verzija o Pešteru, a u da je druga grana, np. Ljajići, doseljena sa Rugove.

Dalje preporuke:

  • Testirati Kujeviće na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »