Porijeklo porodice Ademović iz Župe kod Tutina

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Ademovići su jako bliski srodnici brojna prezimena iz sela u tutinskoj opštini koje su naseili Hoti, kao što su Paljevo, Kovače, Radohovce, Crniš, pa sve do Župe i Popića. Kao i tri hotska sela na Pešteru: Raškoviće, Aliveroviće i Raždaginja.

Nešto dalji genetski srodnici se nalaze u selima Traboin (CG) i Rrapsha (Albania) gdje se nalazi matica plemena Hoti.

Ovom rodu je utvđeno na SNP panel testu da pripadaju grani:

J-CTS11100*+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Predanja:

Porodično predanje:

Ademovići su u Župu doselili iz Ribarića i ranija su se prezivali Izberović.

Ejup Mušović:

Kao i većina stanovnika Ribarića, tako su i Izberovići Hoti po porијeklu.
U Ribariće su doseljeni iz Crniša.

Poznati:

Adem Izberović – osnivač Izberovića

Izber Hot – osnivač Izberovića

(ako znate još poznatih pripadnika ovog prezimena, javite nam)

Dom

Srednji dom

Najstariji dom

Zaključak:

Ademovići iz Župe kod Tutina, porijeklom od Izberovića iz Ribarića, dok su Izberovići doseljeni iz Crniša u Ribariće, su porijeklom od plemena Hot, čiji su preci u 18. vijeku naseili sela Crniš, Paljevo, Radohovce i Kovače. Hoti imaju specifično mediteransko genetsko porijeklo.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Više informacija se može dobiti kada Ademovići urade Full test 
  • Ukoliko dvoje pripadnika Hota uradi Full test, na svjetskoj Yfull grani će biti formiran bošnjački genetski rod Hota

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »