Porijeklo porodice Ljajić iz Duge Poljane

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)——– Ljajići iz Duge Poljane (prije 200 godina?)

Predanja:

Porodično predanje:

Ljajići su porijeklom sa Rugove i srodni su tamošnjim Ljajićima, a korjene vuku iz Albanije. U Dugopoljskoj ćefilemi (dokument o jemčenju) iz 1767. godine pominje se mnogo Ljajića u Dugoj Poljani.

Dr. Ejup Mušović:

Ljajići su najstariji stanovnici Rugove, a Klimente su po poreklu. Skoro pola stanovništva Rugove čine Ljajići. Naseljavaju sela: Pepići, Jošanicu, Duganjivu, Pošutane, Maleviće, Mali Štupalj, Drelje (izvor: M. Barjaktarević, Rugova, 176).

Ljajića u Sandžaku ima od Rožaja do Golije, najviše ih je na Pešteri, sa centrom u Dugoj Poljani. Tamo su doseljeni početkom XVIII veka i dosta dugo su bili katolici, ali su svi islamizovani.

Iz sela sa Pešteri Ljajići su dosta rano počeli da se doseljavaju u Novi Pazar, tako da ih u samom gradu ima više od 50 porodica. Za njega su Pešterci govorili „Naše su naćvi u Pazaru“, jer se u njemu lakše dolazilo do sredstav za život. Mnogi od njih su promijenili prezime. Neke porodice Ljajića su tokom vremena stekle veliki ugled u gradu i bile uvažene kod osmanskih vlasti. 

Ljajiići se kasnije raseljavaju za Tursku i Bugarsku. Izgleda da su izbeglice iz Novog Pazara i Duge Poljane formirale dva susedna naselja u Bugarskoj kojima su dali imena Novi Pazar i Duga Poljana, na putu Varna-Trnovo.

Sait Ljajic iz sela Rogatac, rodjen 1882. Slika iz 1930.

Poznati:

Adem paša Ljajić – osmanski paša (19. vijek)

Adem Ljajić – svjetski poznat fudbaler

Rasim Ljajić – dugogodišnji ministar u Vladi Srbije

Ako znate još poznatih, pošaljite nam ispod teksta u komentaru.

Genetska rodbina:

Najbliži testirani srodnici su Belovođani iz Novog Pazara i Selmanovići iz Baćice.

Sve identificirane Klimente iz Bošnjačke i Albanske DNK baze su bliski genetski rođaci.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Stari dom

Najstariji dom

Zaključak:

Ovo istraživanje potvrđuje da su Ljajići porijeklom od plemena Klimenti sa sjevera Albanije i da su preko Rugove doseljene u Sandžak.

Za više informacija uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »