Porijeklo porodice Poturović iz Novog Pazara

DALEKO PORIJEKLO

Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu.

——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?)

E1b1b je grana koja je nastala negdje u Africi, a koja je migrirala na sjever Afrike, Bliski istok i Evropu.

Opširnije o E haplogrupi pročitajte ovdje:

——– E-V13 (grana od E1b1b; prije 5000 godina?)

– Ova grana se stacionirala na Balkanu, odakle se raširila po cijeloj Evropi. Ova grana je danas najstarija u kontinuitetu na Balkanu.

Opširnije o E-V13 grani čitajte ovdje:

 

——– E-FGC11450 (grana od V13; prije 3100 godina?)

Ova grana još uvijek se slobodno širi dužinom cijele Evrope. Najviše se skoncentrisala u centralnoj Evropi i Skandinaviji. Primjetna je gušća koncentracija u blizi Alpa (Švicarska i jugozapad Njemačke).

BLISKO PORIJEKLO

——– Sandžak  (prije 600 godina?)

FGC11451 je neidentifikovano starobalkansko pleme. čije se grane danas mogu naći u Dukađinu (Metohiji), Malesiji, Sandžaku i Bosni.

Opširnije o ovom rodu čitajte ovdje:

E-FGC11450*

——– Poturovići iz Novog Pazara (prije 200 godina?)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »