Porijeklo porodice Turković iz Krnje Jele kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično predanje:

Doseljeni iz pravca Crne Gore. Govorili albanski do skoro. Glavni faktor gubljenja albanskog jezika leži u bračnom miješanju pešterskih Arnauta sa Bošnjakinjama kučanskog porijekla.

Ejup Mušović:

Turkovići u Doliću i Krnjoj jeli su Nikče Klimente doseljeni 1700-tih. 

Omer Turković:

Nekakav Skender-beg je tjerao u Albaniji narod sabljom da prihvate islam. Tako i pleme Nikče, koji su na kraju morali da poslušaju. Na čelu plemena je bio Latin, koji je rekao: 

“Ako ćemo se turčit, onda nek bude potpuno. Uzećemo prezime Turk” – i nastavili su tajno da ispovijedaju svoju vjeru. Latin je namjeravao da sa svojim plemenom migrira u Italiju, pa se odlučio na put preko Hajle ka Pešteru., zatim do Kotora. Latin Nikči je imao tri sina: Baja, Vata i Nika. Latin je nastavio svoj put u Italiju 1771., a sinovi su ostali na Pešteru. Baja je otišao kod Tutina, Vat je naselio Doliće, a Nik Trojan. Oni su se prezivali Turk, dok dolaskom Srba nije naređeno da dodaju nastavak -ić.

Šaban Turković:

Turkovići Krnje Jele su potomci Selmana koji je preko Prokletija došao iz Drača 1791. Imao je suprugu Dritu i sina Osmana. 

Turkovići 1980. u Doliću

Poznati:

Latin Nikči Turk ili Selman Turk – rodonačelnik Turkovića

Javite nam ko su poznati Turkovići u historiji

Genetska rodbina:

Turkovićima su najbliži genetski rođaci Agovići iz Guskovića/Goražde, porijeklom iz CG.

Turkovićima je potvrđen SNP FGC11451*+.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Najstariji dom

Nikč?

Zaključak:

Turkovići imaju jako specifično porijeklo, koje se nalazi i među Albancima i među Bošnjacima. Vjerovatno je tačno da su doseljeni iz Nikča, na osnovu jezika i običaja.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full istraživanje.

Izvori: Eupedia, Yfull, Bošnjački DNK projekat

1 Comment

  1. Turković kaže:

    Pojma nema ovaj spisatelj o TURKOVİĆIMA.
    Ko je on da piše o našem porijeklu.
    Ti si rastao sa njima jel?

    TURKOVİC

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »